Základní škola a mateřská škola Barrandov

Obvodní kolo Matematické olympiády pro Prahu 5

28. 4. 2023  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Dne 12.4. se uskutečnilo obvodní kolo Matematické olympiády na ZŠ Kuncova. Z naší školy postoupilo 10 úspěšných řešitelů  školního kola a osm žáků ze 7. tříd a dva žáci z 8. tříd. Mezi úspěšné řešitele obvodního kola Matematické olympiády patří žáci, kteří získají minimálně 9 z 18 bodů.

Tímto velmi děkuji za skvělou reprezentaci naší školy v matematické soutěži těmto žákům:

Jan Zelenka 7.A – 17b./18b.

Lea Skulinová 7.C – 16b./18b.

Martin Pružinský 7.C – 15b./18b.

Kateřina Halíková 7.C – 13b./18b.

Karolína Turská 7.B – 12b./18b.

Vojtěch Tylich 7.B – 12b./18b.

Jindřich Siegfried Neumann 7.C – 10b./18b.

Věřím, že i následují roky budeme minimálně takto úspěšní.

 

Mgr. Eliška Ponikelská – učitelka matematikyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více