Základní škola a mateřská škola Barrandov

Pojďme tvořit s Prahou 5

5. 10. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Milí žáci a žákyně!

po úspěších, které jste dosáhli v minulém ročníku, si Vás dovolujeme  opět přizvat k účasti na již 4. ročníku malířské soutěže pro děti a mládež Malířská paleta Prahy 5.

Letošní téma je následující: Praha 5 je domov všech. 

Vztahy mezi lidmi, pomoc, solidarita, soucit i štědrost jsou důležité. Znázorni jak si představuješ pomoc lidem, zvířatům, kamarádům i jiným národům.  Umění pomáhá spojovat lidské osudy a je cestou ke svobodnému myšlení.

Technika: Malba, grafika, kombinovaná technika

Papír:  A 4, A 3

Soutěž bude probíhat do pondělí 12. 12. 2022, kdy je potřeba odevzdat obrázky.

Následně, ve čtvrtek 15. 12., se sejde umělecká porota, která vybere finalisty.  V sobotu 14. 1. 2023 se bude konat setkání, kde vybraní finalisté budou společně tvořit ve Winternitzově vile.  Poté se bude konat vernisáž, a to ve čtvrtek 19. 1. 2023. Výstava potrvá až do 21. 2. 2023. 

Budeme rádi, když se soutěže zúčastníte.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více