Základní škola a mateřská škola Barrandov

Školní výlet našich sedmáků na Slovensko

15. 6. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Po dlouhých 2 letech covidových restrikcí měli možnost naši žáci 7. tříd v rámci projektu Rozvoj demokratické kultury navštívit Malou Fatru. Výběr destinace nebyl náhodný. Na první pohled jsme si s našimi slovenskými sousedy velmi podobní. Oba naše státy jsou z důvodu podobného historického vývoje mladé demokracie, mluvíme jazyky, které jsou nám sice srozumitelné, ale pro současnou mladou generaci může být slovenština již malým jazykovým oříškem. Jsme si blízcí geograficky, kulturně i historicky, přesto se vzdalujeme kulturně a tuto kulturní výjimečnost jsme se žákům pokusili zprostředkovat právě tímto výjezdem.

Cílem zahraničního pobytu na Slovensku bylo poznávání jiné kultury, porovnání způsobu života u nás a na Slovensku, překonávání komunikační a kulturní bariéry, nastavení pozitivního přístupu ke kulturní pluralitě, toleranci způsobu života cizích společenství a rozvoj respektu k existenci odlišných hodnot.

Program pobytu na Malé Fatře byl opravdu rozmanitý. Pro mnohé byla obrovským zážitkem již samotná cesta vlakem. Měli jsme možnost prozkoumávat jak přírodní krásy Malé Fatry, tak kulturní dědictví, které celý kraj nabízí. Navštívili jsme Jánošíkove diery, třetí nejvyšší vrchol Malé Fatry, Chleb, a ti nejodvážnější ještě vyšší vrchol Kriváň. Okouzlil nás Oravský hrad, který nás překvapil svou rozlehlostí, sofistikovaností a překrásnými výhledy.

Velkým zážitkem pro všechny žáky a žákyně byla návštěva naší partnerské školy v Žilině, se kterou jsme navázali spolupráci ještě před naším odjezdem. V rámci výuky anglického jazyka žáci připravili videomedailonky, ve kterých se svým vrstevníkům představili. Přestože je MŠ a ZŠ Bánová menší školou, měli jsme si, co říci. Stejně jako my i tato škola systematicky pracuje na rozvoji demokratických kultur na škole, je zapojena do projektu Ministerstva školství Slovenské republiky Modernejšia škola. Žáci a žákyně navštívili výuku, naši zástupci žákovského parlamentu představili žilinským žákům a žákyním naši školu, pohovořili o fungování paramentu a o aktivitách, která v rámci projektu Rozvoje demokratické kultury ve škole realizujeme. Naši žáci se pochlubili organizací jarmarků, tematického týdne, exkurzemi a workshopy, které jsme během tohoto školního roku v rámci projektu zorganizovali. Celé setkání vyvrcholilo vzájemným fotbalovým zápasem. I když jsme nevyhráli (Blahopřejeme našim žilinským soupeřům!), pobyt jsme si všichni opravdu užili a již se těšíme na další zážitky spojené s poznáváním jiných kultur.

 

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více