Základní škola a mateřská škola Barrandov

Soutěž Bobřík informatiky

22. 11. 2021  |  Aktuality ZŠ

Ve dnech 8. 11. až 12. 11. 2021 se žáci 5. – 7. tříd zúčastnili soutěže Bobřík informatiky.

Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – Mini a Benjamin. Soutěžící odpovídali na otázky z informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplnili online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Soutěž probíhala v rámci hodin informatiky v počítačové učebně školy. Žáci se ihned po testu dozvěděli celkový počet bodů.

Každý soutěžící začínal se startovním počtem 48 bodů. Maximální počet bodů, který bylo možné v testu získat, bylo 192 bodů. Úspěšným řešitelem byl ten, kdo získal 120 bodů.

Velké uznání si zaslouží tři nejlepší z každé kategorie, kterými byli:

z 5. ročníků Jan Skopal (192 b.), Lea Homolková (180 b.), Pavel Malčikov (152 b.)

ze 6.- 7. ročníků Anhelina Hanhur (176 b.), Vilém Čuda (176 b.), Adam Sedlář (176 b.),

Všem úspěšným řešitelům a řešitelkám blahopřejeme.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více