Základní škola a mateřská škola Barrandov

Soutěž Bobřík informatiky

22. 11. 2021  |  Aktuality ZŠ

Ve dnech 8. 11. až 12. 11. 2021 se žáci 5. – 7. tříd zúčastnili soutěže Bobřík informatiky.

Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – Mini a Benjamin. Soutěžící odpovídali na otázky z informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplnili online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Soutěž probíhala v rámci hodin informatiky v počítačové učebně školy. Žáci se ihned po testu dozvěděli celkový počet bodů.

Každý soutěžící začínal se startovním počtem 48 bodů. Maximální počet bodů, který bylo možné v testu získat, bylo 192 bodů. Úspěšným řešitelem byl ten, kdo získal 120 bodů.

Velké uznání si zaslouží tři nejlepší z každé kategorie, kterými byli:

z 5. ročníků Jan Skopal (192 b.), Lea Homolková (180 b.), Pavel Malčikov (152 b.)

ze 6.- 7. ročníků Anhelina Hanhur (176 b.), Vilém Čuda (176 b.), Adam Sedlář (176 b.),

Všem úspěšným řešitelům a řešitelkám blahopřejeme.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Nález klíče

13. 1. 2022

Před školou byl nalezen koncem minulého týdne klíč s přívěškem. Nálezce se o něj může hlásit u ekonomky Jany Rynešové, tel. 702027572. Více

Pythagoriáda na ZŠ Barrandov

11. 1. 2022

Pythagoriáda je oblíbená matematická soutěž pro žáky 6. – 8. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V letošním školním roce jsme se po nucené více jak roční pauze k této soutěži vrátili. Soutěž probíhala každoročně na jaře, ale letos byla přesunuta již na počátek listopadu, kdy proběhlo školní kolo. A to není jediná… Více

FISH AND CHIPS – školní klub pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

10. 1. 2022

V loňském školním roce 2020/21 na naší škole vznikl školní klub Fish and Chips, který je určen šikovným žákům a žákyním se zájmem o anglický jazyk.  Během distanční výuky školní  klub probíhal v online prostředí přes Teams. Žáci plnili různé úkoly, řešili kvízy, odpovídali na otázky ke čtení, poslechu nebo z různým videím. Pravidelně se… Více