Základní škola a mateřská škola Barrandov

Třídní schůzky tak trochu jinak…

13. 9. 2020  |  Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme se rozhodli třídní schůzky, avizované na úterý 15. září NEzrušit, ale přesunout jejich konání do plenéru. Snažíme se, aby epidemie COVIDu-19 co nejméně narušila výuku. Musíme tedy chránit i naše učitele. Jarní zkušenost nám ukázala, jak cenný je pro všechny přímý mezilidský kontakt.

COVID nám nedal čas na dlouhou přípravu, rovněž jsme čekali na příznivou předpověď počasí.  Nevnímejte tedy prosím změnu jako náhlou, ale jako naši rychlou reakci na situaci. Pokusíme se o co nejhladší průběh. Předem děkujeme za pochopení.

Učitele svých dětí naleznete v prostoru před školou – podle plánku u vchodu do areálu. Rodiče prvňáčků se sejdou ve třídách – specifikum výuky v 1. třídě si to žádá, organizaci přechodu do tříd přizpůsobíme. Budete-li i venku vybaveni rouškou, oceníme to.

Třídní učitelé vás budou kontaktovat přes modul Komens v Bakaláři i e-mailem (ne všichni již zcela přivykli Komensu), zašlou vám základní informace a dokumenty k vyplnění, podepsání a odevzdání. Můžete tak tedy v klidu učinit předem. Nemáte-li možnost tisknout, budeme mít dokumenty pro vás připraveny na místě. Můžete je odevzdat třídním učitelům ihned. Pokud není ve vašich možnostech přijít nebo nepotřebujete další konzultaci, stačí poslat dokumenty v obálce po dětech nebo je vhodit rovněž v zalepené obálce s názvem třídy a jménem třídního učitele do schránky pro rodiče ve vestibulu školy během týdne.

Zde je časový harmonogram:

16.30 h. – schůzka třídních důvěrníků v kinosále (29 osob, udržení bezpečné vzdálenosti), roušky s sebou

17.00 h. – třídní schůzky v prostoru před vchodem školy – 1. stupeň vpravo, 2. stupeň vlevo, třídy budou označeny

17.30 – 18.30 h. – volby do Školské rady – urna před vchodem do školy – prosíme o hojnou účast

17.30 – 19.00 h. – rodičovská kavárna – přijďte také trochu poklábosit a sdílet zkušenosti s ostatními

V době 16.30 hod. – 19.00 hod. bude možno provést platby v hotovosti (škola v přírodě, MŠ, ŠD) u paní Rynešové za vstupním vestibulem.

Nezvyklé situace si žádají nezvyklá řešení.

Věřím, že se nám i vám podaří vše ve zdraví zvládnout.

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více