Základní škola a mateřská škola Barrandov

Týden s integrovaným záchranným systémem (IZS) 3. – 7. 6. 2019

14. 6. 2019  |  Aktuality ZŠ

Začátkem června proběhl na naší škole  projekt “Týden s integrovaným záchranným systémem”, který byl určen pro všechny žáky od přípravné třídy až po 9. ročník. Na programu se podílelo několik složek IZS – Policie ČR, Záchranné služby  a Požárnického sboru.

3. června 2019 v areálu školy  jednotlivé třídy  prošly šesti tematickými stanovišti. Pracovníci Policie ČR, Požárníků a Zdravotní záchranné služby dětem ukázali, s čím ve svém oboru pracují, co všechno ke své práci musí umět a jaké pracovní pomůcky potřebují.

Žáci se seznámili s vybavením pracovníků záchranného systému, prohlédli si vozy jednotlivých složek, plnili různé úkoly. Na některých stanovištích obdrželi pracovní listy, kde byly otázky týkající se dané tématiky, kterou si při návštěvě stanoviště vyslechli. Za správné odpovědi obdrželi upomínkové předměty. Mimo jiné si děti mohly vyzkoušet znalosti z dopravní výchovy a soutěžit s ostatními třídami v poznávání značek na dopravním hřišti školy.

Během celého týdne probíhaly besedy se záchranáři, při kterých si žáci osvojili zásady přivolání první pomoci a vyzkoušeli si, jak se zachovat, pokud by museli poskytnout první pomoc v případě zlomenin, krvácení a selhání základních životních funkcí.  Také se věnovali nácviku resuscitace na figuríně.

Celá akce byla velmi přínosná, protože si žáci jednak připomněli základní poznatky, ale získali i nové informace o bezpečném chování při mimořádných situacích a o poskytnutí první pomoci.

Projekt finančně zabezpečil zřizovatel školy – MČ Prahy 5 a částečně Spolek rodičů.

Děkujeme.

Vedení školy


FotogalerieBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více