Základní škola a mateřská škola Barrandov

Výtěžek z vánočního jarmarku byl předán do Domova důchodců ve Slivenci

6. 1. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče.

Jistě si vzpomínáte na velmi úspěšný vánoční jarmark, na kterém děti prodávaly své rozmanité výrobky a díky také Vám rodičům nakonec vybraly 10 700 Kč. Žákovský parlament rozhodl o tom, jak s finančními prostředky naloží. Děti si mohly zvolit cokoliv. Každá třída přišla s nějakým zajímavým návrhem. Nakonec se zástupci tříd rozhodli, což nás velmi těší, že podpoří Domov důchodců ve Slivenci.

22.12. se zástupkyně žákovského parlamentu z 8. tříd vydaly do domova důchodců, aby předaly babičkám a dědečkům společný dárek. Po konzultaci s vedením domova jsme nakoupili kompenzační pomůcky, které jistě přispějí ke zlepšení kvality života našich nejstarších.

V domově jsme byli velmi srdečně přivítáni. Díky epidemiologické situaci naše setkání proběhlo ve venkovních prostorách areálu domova, a proto jsme společně nemohli strávit mnoho času. Srdečnosti a projevu vzájemných sympatií tomu tyto zvláštní podmínky ale nebránily. Poznali jsme několik velmi milých babiček, které pro děti připravily krásné přání a malý dárek, kterého si velmi ceníme.

Věříme, že naše setkání nebylo poslední a upřímně se těšíme, že se zase někdy brzy uvidíme.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více