Základní škola a mateřská škola Barrandov

Výuka od 25.1. 2021 a předávání vysvědčení

24. 1. 2021  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k epidemiologické situaci bude docházka do školy od pondělí 25.1. organizována stejně jako tomu bylo doposud (viz předchozí zpráva zde)

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Výpis z pololetního vysvědčení stejně jako slovní formativní hodnocení budou všem zpřístupněny v systému Bakalář ve čtvrtek 28.1. Žáci 1. a 2. ročníků obdrží obojí v písemné podobě tentýž den a ostatní žáci hned první den po návratu k prezenční výuce. Žáci 9. ročníků budou informováni o podrobnostech předání pololetní dokumentace, přihlášek na SŠ a zápisových lístků svými třídními učitelkami.

Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří s nejvyšší opatrností neposlali své děti do školy už jen při podezření na výskyt COVID-19 v rodině. Velmi si vážím tohoto ohleduplného chování a jsem přesvědčena, že mnohokrát zabránilo šíření choroby ve škole.

Přeji všem i nadále pevné zdraví a dostatek duševních sil v těchto náročných dnech.

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více