Základní škola a mateřská škola Barrandov

COVID-19

Dodržujte prosím zásady 3R: rouška, mytí rukou, rozestupy.

Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním naleznete zde.

Testování od 3.1. 2022

Základní princip:

 • Testovat se budou všichni (žáci i zaměstnanci škol), včetně těch, kteří již podstoupili očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID-19.
 • Testování bude probíhat 2x týdně – v pondělí a čtvrtek (nebo první den přítomnosti žáka ve škole).
 • Od 17. ledna pak jednou týdně, alespoň dle dosavadních předpokladů.

Další podrobné informace naleznete zde.

Schéma v případě pozitivního výsledku antigenního testu žáka: leták pro rodiče

Na Tilleho náměstí za Billou se nachází testovací centrum, které je možno využít v případě potřeby.

 

Testování a výuka od 22. 11.  2021 

Antigenní testování bude nadála probíhat každé pondělí až do odvolání (nebo první den po návratu do školy)

 • výjimky z testování viz níže
 • testovat se budou nově i zaměstnanci bez některého prvku O-N (očkování – nemoc)
 • distanční výuku je škola povinna zajistit při absentující polovině žáků ze třídy

Poslední pravidlo budeme aplikovat následujícím způsobem:

 • Preventivně budeme zapisovat do třídnice v Bakaláři probírané stránky učebnice a do úkolů v Bakaláři domácí úkoly (někdy je pro učitele praktičtější zadat úkol do Teams – v tom případě zapíší pouze “zadání v Teams”, pro vás jako rodiče je to však informace, že úkol existuje) – nemusíte tedy posílat e-maily učitelům s dotazem na učivo.
 • Při vyšším počtu absentujících žáků se pokusíme zajistit hybridní výuku (tedy výuka ve škole a zároveň vysílání pro žáky doma), rozhodně proběhne i distanční asynchronní část výuky (zadávání práce a její kontrola).
 • Hlaste prosím třídním učitelům, pokud má vaše dítě pozitivní výsledek PCR testu. Můžete tak ochránit jeho spolužáky.
 • Napište prosím třídním učitelům, že vaše dítě je skutečně nemocné se všemi příznaky (není pouze v karanténě bez potíží) – budeme moci rozlišit, kdo se může/nemůže distanční výuky zúčastnit.

 

Testování 8. a 15. listopadu proběhlo. Dále 22. a 29. 11. proběhne plošné antigenní testování ve všech školách ČR.

Praktické informace k vyhlašování karantény, OČR aj. 

Výjimky  z testování: 

Do 180 dnů po prodělaném COVID​ – je třeba přinést doklad o prodělání nemoci

14 dnů po ukončeném očkování​ – je třeba přinést doklad o očkování

vlastní testování – je třeba přinést certifikát ze zdravotnického zařízení

Výuka je nadále organizována podle pokynů MŠMT k tomuto školnímu roku Manuál k provozu škol a testovaní

 

Zahájení školního roku, testování a hygienické podmínky od 1. 9. 2021

Testování: 

1. září budou testováni  všichni žáci neinvazivními RT-PCR testy (žvýkací),  kromě výjimek viz níže
6. září budou testováni všichni žáci

Výjimky: 

​2. září – prvňáčci

Do 180 dnů po prodělaném COVID​ – je třeba přinést doklad o prodělání nemoci

14 dnů po ukončeném očkování​ – je třeba přinést doklad o očkování

vlastní testování – je třeba přinést certifikát ze zdravotnického zařízení

 

Hygienická opatření:

Ve společných prostorách jsou všichni povinni nosit roušky, ve třídě v lavici a při obědě sedí žáci bez roušky. Žáci, kteří odmítnou testováni, neprodělali COVID-19 a nebyli očkováni, jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, nemohou cvičit a zpívat ve vnitřních prostorách. Stejná pravidla platí pro školní družinu.

Další podrobnosti naleznete zde. 

Návrat dětí do škol od 12. 4.

Informace o organizaci výuky naleznete zde

Informace k objednávání obědů ve školní jídelně: 

 1. žáci na prezenční výuce dle rozpisu mají obědy automaticky přihlášeny, v případě nepřítomnosti je třeba se odhlásit
 2. žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče, oběd je třeba aktivně přihlásit

Provozní doba školní jídelny: 11.00 – 14.00 hod.

Informace k testování žáků od 12.4. 

Používáme antigenní testy dodané MŠMT – výtěr z nosu.

Přítomnost ve výuce

 1. přítomnost v prezenční výuce je podmíněna účastí na testování
 2. odmítnout testování lze – dítě se neúčastní výuky, absence je evidována jako omluvená a děti obdrží práci od učitele, neprobíhá však běžná distanční výuka

Účast na testování 

 1. testování se účastní všichni žáci s výjimkou bodu 2 a 3, tedy i žáci, kteří přicházejí na skupinovou konzultaci
 2. testování není povinné pro žáky, kteří přicházejí na individuální konzultaci
 3. testování se neúčastní ty osoby, které doloží potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře o tom, že absolvovaly onemocnění COVID-19 a od prvního PCR testu uplynulo nejvýše 90 dnů
 4. testování se neúčastní ty osoby, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu, ne staršího 48 h. a nemají příznaky infekčního onemocnění
 5. testování se neúčastní ty osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
 6. k testování se mohou dostavit pouze jedinci bez příznaků infekčního virového onemocnění

Průběh testování: 

 1. žáci se testují samoodběrem vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu za přítomnosti 2 pedagogických pracovníků – žáci čekají před vchodem školy a jsou odvedeni třídním učitelem
 2. žáci MŠ a žáci 1. – 3. tříd mohou být doprovázeni zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem (písemné pověření) – žák odchází přes vestibul do kinosálu, kde zákonný zástupce provede test – při negativním výsledku je odveden pedagogickým dozorem do své třídy
 3. děti zaměstnanců IZS, kteří tráví distanční výuku ve škole,  jsou také testováni v pondělí a čtvrtek – přicházejí do knihovny, se zákonným zástupcem do kinosálu

Průběh při negativním/pozitivním výsledku: infografiku naleznete zde. 

 

 

Zásady práce během distanční výuky naleznete zde.

Návody, jak pracovat v distanční výuce s aplikací Teams:

Teams z pohledu studenta

Teams – zadání a úkoly

Jak zvládnout intenzivní pobyt doma s vlastními dětmi a zachovat si úsměv na tváři? Tipy najdete na těchto dvou odkazech: zdezde

Dodržujte zásady 3R: rouška, mytí rukou, rozestupy.

 

Jste zaměstnanci IZS nebo sociálních služeb?

Naše škola zajišťuje pro vaše děti ve věku 6 – 10 let péči během pracovních dnů. Pokud máte o tuto službu zájem,  je možno se přihlásit pouze prostřednictvím vašeho zaměstnavatele na MHMP, který předává informaci škole. Dopoledne pomůžeme dětem s distanční výukou a odpoledne pro ně zajistíme volnočasové aktivity. Oběd je samozřejmě zajištěn ve školní jídelně.

Děti, potřebujete pomoc a nevíte si rady? Rady dětského ombudsmana naleznete zde.

Aktuální informace – 27.12. – do vyhlášení další změny

Na základě nařízení vlády v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a zavedení stupně 5 systému PES nastoupí od 4.1. k prezenční výuce pouze:

děti z MŠ

žáci přípravné třídy

žáci 1. a 2. tříd

Děti vyčkají před školou na svého třídního učitele podle tohoto harmonogramu:

třídy A   – 7.50 h.
třídy B – 7.55 h.
třídy C – 8.00 h.
třídy D – 8.05 h.

Školní družina bude v provozu.

Nárok na ošetřovné – informace naleznete zde

Školní jídelna

 • pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. tříd běžným způsobem (obědy mají přihlášeny)
 • pro cizí strávníky pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 h. (je třeba se přihlásit)
 • pro žáky na distanční výuce od 11.30 h.  do 14.00 hod. (je třeba se přihlásit)

Nadále musí být žáci ZŠ vybaveni rouškami. Prosíme také vhodné oblečení na pro pobyt venku a teplé oblečení také do třídy, budeme často větrat.

 

 

Aktuální informace od 14.12.: 

 1. stupeň má běžnou výuku

9. třídy chodí do školy pravidelně každý týden

6. – 8. třídy chodí do školy střídavě – rotační výuka: v týdnu od 14. do 18. 12. budou ve škole 6.A, 6.C,         8.A, 8.C. , zbylé třídy mají rotační výuku

Stále platí pravidlo platné pro 1. i 2. stupeň:  děti se setkají před školou v níže uvedený čas – 2. stupeň chodí do šaten, 1. stupeň počká na svou paní učitelku u stromu s číslem svého ročníku:

třídy A  – 7.50 h.
třídy B – 7.55 h.
třídy C – 8.00 h.
třídy D – 8.05 h.

 

 

Organizace výuky od 14.10. 2020 – do odvolání, dle informací vlády ČR. 

Od 14.10. 2020 probíhá vládou nařízená POVINNÁ distanční výuka pro všechny žáky základních škol. Naši učitelé připravují pro děti samostatnou práci a videokonference – na 1. stupni v režimu, který oznámí rodičům, na 2. stupni v rámci běžného rozvrhu hodin. Videokonference probíhají v prostředí Teams, aplikace MS Office 365. Pokud máte potíže s heslem, kontaktujte zástupce ředitelky školy Mgr. Tomáše Severu, severa@zsbarr.cz , tel. 704600921. V případě jiných potíží se obracejte prosím na daného učitele. Rozvrhy videokonferencí pro jednotlivé třída naleznete zde.

Žáci si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 11 h. do 14.00 h.

Žáci se mohou účastnit on-line aktivit školní družiny v čase 13.30 – 14.30 h. – pozvánky jsou družinářům zasílány do aplikace Teams. Žáci, kteří nedocházeli do školní družiny, ale chtěli by se účastnit těchto aktivit, se mohou hlásit na stellova@zsbarr.cz

Od 26.10. do 30.10. distanční výuka neprobíhá, dle pokynů MŠMT.

Informace k poskytování OČR naleznete na tomto odkazu:  https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

Organizace výuky 12.10. – 30.10. 2020

Vzdělávání v MŠ,  přípravné třídě a na 1. stupni proběhne od 12.10. do 23.10. beze změn, pokračujeme jako doposud.
Výuka 2. stupně se bude dělit  na distanční a prezenční výuku:

12. – 16.10. prezenční výuka 6. a 7. ročníku, distanční výuka 8. a 9. ročníku

19. – 23. 10. prezenční výuka 8. a 9. ročníku, distanční výuka 6. a 7. ročníku

26. – 30.10. bude škola žákům uzavřena (bez výuky), včetně družiny. V tuto dobu bude mimo provoz i školní jídelna.

Poznámka k prozatímní POVINNÉ distanční výuce: výuka bude časově organizována jako běžný rozvrh ve škole, učitelé budou informovat o zadávání práce prostřednictvím modulu Komens v Bakaláři. Žáci na distanční výuce (12.-16.10. 8. a 9. ročník, 19. – 23.10. 6. a 7. ročník) budou moci odebrat oběd pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 h. Nebudou moci obědvat v jídelně.

 

 

S platností od 18.9. od 18 h. je třeba se řídit v budově školy následujícími pokyny MŠMT:

Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.
Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
Pro 2. stupeň základních škol  (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Ochranné prostředky úst, ideálně roušky, jsou  ve společných vnitřních prostorách povinné.  Žáci, kteří nebudou disponovat ochranným prostředky, nebudou moci vstoupit do školy. Zároveň prosíme  dodržování bezpečné vzdálenosti, zvláště ve školní jídelně. Vnímejme to jako akt ohleduplnosti k druhým a solidarity. V případě, že nošení roušky je pro vašeho potomka ze zdravotních důvodů nemožné, kontaktujte třídního učitele.

Všechny třídy, toalety a umývárna v jídelně jsou vybaveny mýdlem, dezinfekcí a papírovými utěrkami. Neodnášejte je prosím, slouží všem.

Školní kroužky jsou z důvodu epidemiologické situace na základě doporučení MŠMT v 1. pololetí zrušeny.

Plánované školy v přírodě zrušeny nejsou – vysvětlení zde.

Má vaše dítě sebemenší příznaky virového nebo bakteriálního onemocnění?

Neposílejte je do školy. Pokud se nejedná přímo o příznaky onemocnění koronavirem COVID-19, které může ohrozit ostatní, ohrožujete oslabený organismus svého vlastního dítěte. Písemně je omluvte do 9.00 hod. na sekretariat@zsbarr.cz a nechejte je doma pár dnů odpočívat s cílem posílení imunity.

V případě, že dítě bude vykazovat známky onemocnění při příchodu do školy, bude vráceno zákonnému zástupci. Pokud nebude přítomen na místě nebo se nevolnost či jiné příznaky projeví během vyučování či pobytu v družině, budeme zákonné zástupce  kontaktovat, aby si ho vyzvedli. Dítě bude mezitím umístěno do izolační místnosti, která je k tomuto účelu vyhrazena.

Máte podezření na onemocnění COVID-19 ve svém blízkém okolí?

Konzultujte svůj postup s lékařem a Krajskou hygienickou stanicí.

Aktuální informace zde.

Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení, jsou pro nás i vaše děti nezbytné.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více