Základní škola a mateřská škola Barrandov

Děti dětem – říjen 2014

23. 10. 2014  |  Děti dětem

Projekt Děti dětem, který byl odstartován již na počátku září, kdy se žáci ze 7. a 8. tříd stali novými kamarády prvňáčků, prvních 14 dní je vodili ze šaten do tříd a seznamovali je se školou, měl v předprázdninovém týdnu další pokračování.

Žáci třídy 7. C navštívili děti z 1. C. Připravili si pro ně v rámci literární výchovy zábavné pásmo plné básniček, čtení s porozuměním, kvízů o zvířátkách, seznámení s tím, co dokážou oni a v neposlední řadě i s výukou říkanky Kolik je Sluncí. Prvňáčci se snažili, hlásili se, výborně odpovídali, zkrátka se nenechali zahanbit. Nakonec starším kamarádům zazpívali písničku Proč, za kterou dostali sladkou odměnu. Všichni se vzájemně rozloučili hlasitým Ahóóój a slíbili si, že se do Vánoc určitě ještě setkají.
za třídy 1. C a 7.C Lenka Vargová a Lenka Kunzová

Ve středu 22.10. jsme se sešli v tělocvičně s našimi “patrony” ze 7.B. Naši kamarádi si pro nás připravili cvičení na stanovištích. Rozdělili jsme se do skupin a postupně si se svými vedoucími vyzkoušeli hod na cíl, překonávání laviček, přelézání na žebřinách, válení sudů na žíněnkách a proskakování slalomovou dráhou.Vše se nám moc líbilo a až nám bylo líto, když zazvonilo.
za třídy 1. D a 7.B Zuzana Kropíková a Jan Šrédl


FotogalerieBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více