Základní škola a mateřská škola Barrandov

Děti dětem

Mikulášský den

11. 1. 2018  |  Děti dětem

V úterý 5. 12. 2017 naši školu navštívili Mikuláš, andělé i čerti. Naši malí školáci přišli tento den v maskách anděla i čertíka a žáci 9. tříd si pro menší kamarády připravili překvapení – nadílku. Mikuláš všechny děti pozdravil. Měl u sebe „knihu hříchů”. Věděl, kdo zlobí a kdo je hodný. V každé třídě mu… Více

Děti dětem v 1. A

11. 1. 2018  |  Děti dětem

V průběhu září se přišli starší kamarádi z 2. stupně představit malým spolužákům do 1. třídy. Společně jsme si povídali o škole, o svých zájmech a kroužcích. Každé ráno pomáhali naši zkušení žáci najít tu správnou třídu prvňáčkům. V šatnách na ně čekali s barevnými vestami a po přezutí je odváděli do jejich kmenové třídy… Více

Děti dětem

24. 1. 2017  |  Děti dětem

V základní škole Barrandov, Chaplinovo náměstí probíhá již třetím rokem projekt ,,Děti dětem“. V rámci celého školního roku spolupracuje přípravná třída a třídy 1. ročníku s třídami 7. – 9. ročníku a je to spolupráce velmi milá, plná vzájemného porozumění a respektu. Už v průběhu září se přišli starší kamarádi představit malým spolužákům, společně si… Více

Sedmáci zpívají, tančí a kreslí prvňáčkům

12. 12. 2016  |  Děti dětem

Předvánoční řádění s 1. D se vydařilo. Ve čtvrtek 8. 12. jsme se s kamarády prvňáčky sešli v tělocvičně. Společně jsme si zazpívali známou vánoční písničku “Vánoce, Vánoce přicházejí “, a aby to nebyla moc nuda, zatančili jsme si u toho malý taneček. Když jsme se řádně rozehřáli, přišly na řadu kapří omalovánky, které jsme… Více

Kamarádství přetrvává aneb společné zdobení adventních věnců

12. 12. 2016  |  Děti dětem

Znovu přišly současné “deváťačky” pomoci našim “třeťáčkům” při výrobě a zdobení adventních věnců na vánoční jarmark, který proběhne 6. prosince 2016 v jídelně školy. Děvčata z 9. C přišla vyzbrojena letovacími pistolemi a opět výbornou náladou. Děti se hned vrhly do práce. Utvořily čtyři skupinky. Zatímco děvčata pomáhala menším kamarádům potáhnout korpusy fólií a stuhami,… Více

Děti dětem – 1. D a 8. B

24. 6. 2016  |  Děti dětem

Sešli jsme se dne 22. 6. 2016 s našimi kamarády z 1. D v tomto školním roce naposledy, tentokrát ve znamení sportovních her. Žáci 8. B připravili čtyři disciplíny a soutěžili s menšími v běhu, skoku do písku, hodu míčkem a slalomu. Vše se velmi vydařilo a vraceli jsme se všichni moc spokojení. Velké poděkování… Více

Děti dětem – Velikonoce 1. D a 8. B

7. 4. 2016  |  Děti dětem

Dne 16. 3. 2016 jsme se zase sešli, tentokrát ve znamení Velikonoc. Žáci 8. B společně s prvňáčky nazdobili pomlázky a vizovické pečivo. Na závěr čekalo na malé žáky překvapení v podobě velikonočních muffinů, moc si pochutnali. Děkujeme Veronice, Petře a Kláře za velkou pomoc při přípravách na tento den. Mgr. Martina Soukupová, 8. B… Více

Projekt „Děti dětem“ pokračuje

21. 3. 2016  |  Děti dětem

Projekt, který byl odstartován již v loňském školním roce mezi bývalými žáky 7. C a jejich kamarády z 1. C, nadále pokračuje. Tentokrát současné „osmačky“ pomáhaly „druháčkům“ při přípravě výrobků na velikonoční jarmark, který se uskuteční 15. 3. 2016 ve škole. A společná práce šla dětem skvěle od ruky. Děvčata vázala hnízda a tavicí pistolí… Více

Děti dětem v přípravné třídě

16. 3. 2016  |  Děti dětem

Ve čtvrtek 18.2. jsme se opět setkali – žáci přípravné třídy a naši starší kamarádi z 8.C. Pracovali jsme tentokrát v keramické dílně. Vyráběli jsme zajíčky na Velikonoční jarmark. Práce nám šla pěkně od ruky, byl čas i na to , trochu si popovídat. Mgr. Lenka Kunzová Více

Přírodovědná praktika

14. 3. 2016  |  Děti dětem

V rámci projektu Děti dětem proběhla v únoru další aktivitaukázková hodina přírodovědných praktik, . Žáci 6. tříd, kteří přírodovědná praktika navštěvují, učili své mladší kamarády pracovat s mikroskopem a zhotovit si preparát. Žáci tak mohli pozorovat části hmyzího těla, např. různé tvary křídel a jejich vyztužení, končetiny, také velmi zajímavé složené oko či šupiny na… VíceBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Tematické setkání nejen pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem

30. 11. 2021

Milí rodiče a přátelé školy, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci je středeční  setkání přesunuto (1. 12.  2021 v 17 h.) do virtuálního prostředí. Srdečně vás všechny zveme na odborně tematické setkání, které bude věnováno problematice začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky. Pozvánku na schůzku, která bude probíhat na platformě Teams, najdete zde.   … Více

Vánoční jarmark oživil ZŠ Barrandov

29. 11. 2021

Dne 22.11. ožila celá naše základní škola. Tento den byl opravdu speciální pro všechny z nás. Jelikož jsme se minulý rok v tomto čase nemohli setkat osobně, o to více jsme byli všichni natěšeni, až společně, v přátelské atmosféře prožijeme toto jedinečné období, kdy začíná advent. Na Jarmark se všechny třídy připravovaly velmi poctivě. Žáci… Více

Pozvánka na Vánoční jarmark

16. 11. 2021

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče. Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který se bude konat 23. 11. 2021. Více