Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dokumenty

DokumentyNázev Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Trivia – dotazník pro zákonné zástupce 9. 4. 2014 Aktuální
Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova – s náhradou 7. 9. 2014 Aktuální
Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova – bez náhrady 7. 9. 2014 Aktuální
Výroční zpráva 2013/14 22. 10. 2015 Aktuální
Výroční zpráva za rok 2014/2015 21. 12. 2015 Aktuální
Žádost o slovní hodnocení 23. 1. 2017 Aktuální
Žádost o komisionální přezkoušení 10. 3. 2017 Aktuální
Školní řád ZŠ 2017 5. 9. 2017 Aktuální
Ekonomická zpráva za rok 2017-18 4. 10. 2018 Aktuální
Výroční zpráva za rok 2017-18 ZŠ 4. 10. 2018 Aktuální
Školní řád 2019/2020 11. 3. 2019 Aktuální
Klima školy 2018 – žáci 12. 3. 2019 Aktuální
Klima školy 2018 – zákonní zástupci 12. 3. 2019 Aktuální
Hodnocení práce vedení školy 12. 3. 2019 Aktuální
Ekonomická zpráva za rok 2018 -19 12. 11. 2019 Aktuální
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 12. 11. 2019 Aktuální
Výroční zpráva za rok 2018 – 19 ZŠ 12. 11. 2019 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 13. 11. 2019 Aktuální
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc 27. 1. 2020 Aktuální
Školní vzdělávací program 3D - platný do 31. 8. 2024, končící 9.ročníkem 1. 9. 2020 30. 6. 2024 Aktuální
Žádost o uvolnění žáka z výuky 29. 9. 2020 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023 5. 11. 2020 Aktuální
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 5. 11. 2020 Aktuální
Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 5. 11. 2020 Aktuální
Výroční zpráva ředitele o poskytování informací za rok 2020 5. 1. 2021 Aktuální
Výroční zpráva ředitele o poskytování informací za rok 2021 21. 1. 2022 Aktuální
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2022/23 11. 3. 2022 Aktuální
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 15. 3. 2022 Aktuální
Žádost o uvolnění žáka ze školní docházky 31. 8. 2022 Aktuální
Žádost o individuální vzdělávací plán 1. 9. 2022 Aktuální
Školní řád platný od 1. 9. 2022 1. 9. 2022 Aktuální
Roční plán školní družiny 2022/23 1. 9. 2022 Aktuální
Vzdělávací program školní družiny 1. 9. 2022 Aktuální
Organizace školního roku 2022/2023 1. 9. 2022 Aktuální
Vnitřní řád školní družiny 26. 10. 2022 Aktuální
Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 12. 11. 2022 Aktuální
Vnitřní řád školní družiny platný od 1. 1. 2023 19. 12. 2022 Aktuální
Potvrzení o výši nákladů za školné v MŠ (pro daně) 3. 1. 2023 Aktuální
Výroční zpráva ředitele o poskytování informací za rok 2022 20. 1. 2023 Aktuální
Přihláška do školní družiny 27. 4. 2023 Aktuální
Odhláška ze školní družiny 27. 4. 2023 Aktuální
Žádost o uvolnění dítěte z předškolní docházky 18. 6. 2023 Aktuální
Vnitřní řád školní jídelny 2023/24 1. 9. 2023 Aktuální
Školní řád platný od 1. 9. 2023 1. 9. 2023 Aktuální
Organizace školního roku 2023/24 1. 9. 2023 Aktuální
Školní vzdělávací program 3D+ 1. 9. 2023 Aktuální
Vnitřní řád školní družiny 2023/2024 4. 9. 2023 Aktuální
Informace k čipovému systému Bellhop 4. 9. 2023 Aktuální
Ukončení docházky do MŠ 22. 9. 2023 Aktuální
Výroční zpráva o činnosti školy 2022/2023 10. 10. 2023 Aktuální

Naposledy změněno: 29. 5. 2024 9:49