Základní škola a mateřská škola Barrandov

Učivo na 16. 6. 2020

15. 6. 2020  |  1.B

ČJ mazací tabulka nebo papír – přepis z jiného papíru(tabule) b, d, p – psát psacím písmem na horní řádek, pod ně do spodního řádku napsat velkými stejná ale velkým psacím písmem,
další zápis – slabiky dě, tě, ně, di, ti, ni, bě, pě, vě, mě
písanka str. 30 dopsat, Slabikář str. 99
S odstupem času:
Slabikář str. 100-101 číst a vybrat 1 báseň k pamětnému učení
písanka str. 31/4 řádky

TV Hod na cíl

pamětné počítání do 20, PS str. 71 dokončit, prac. list, co komu chybí – ale NEDĚLAT od č. 59 – 62 – teprve se připravujeme na sčítání s přechodem
Rychlíci str. 78 do 10. cvičení

PRV – PS str. 71 – Člověk ve společnosti, Ferda str. 23 – cyklistaBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více