Základní škola a mateřská škola Barrandov

Učivo na 18. 6. 2020

17. 6. 2020  |  1.B

ČJ Slabikář str. 104 – trojúhelník – Popletená básnička (přednes připravené básně), sloupeček slov – podívat se, která slova najdeme i v textu básně
Písanka str.32 a 33 spodní dva řádky a 34/horní dva řádky
S odstupem času:
Slabikář str. 105
Písanka str. 34 – dalších 6 řádek

AJ – Učebnice str. 56-57 Poslech písně Animal friends (CD 20), slovní zásoba – a dog, a, cat, a bird, a snake, a mouse, a tiger;
Listening the story – Uč. str. 58,
Do you like cats? – Uč. str. 59 ptát se u obrázků: Do you like birds (tigers, sharks, rabbits, crocodiles, cats)? Odpovídat: Yes, I do. No, I don´t.
Uč. 60 – Chant CD 21 – Where´s Otto? In the cupboard/on the chair/in the box,…
Říkat si předložky a ukazovat “in” – naznačit prstem do úst (do, v), “on” dotknout se vrcholu hlavy (na)- pokládat pero na židli, knihu, do penálu, na penál atd. a říkat, kde je: “Where´s the pen? (The pen/It is) on the book.
PS str. 50, 51, 52 – nakreslit, jaké zvíře/ata umí pojmenovat a říci si What´s this? It´s a dog.

PRV Léto PS str. 72 -74Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více