Základní škola a mateřská škola Barrandov

Učivo na 24.6.2020 a informace ke konci školního roku

23. 6. 2020  |  1.B

ČJ Domov a kamarádi – Slabikář str. 110
Písanka str. 38/ 4 řádky – opis

S odstupem času:
Písanka str. 38/ další 4 řádky – přepis názvů měst
Slabikář str. 111/ trojúhelník
PS ke Slabikáři str. 63 – cizí písmena Q, W, X
Na tabulku nebo papír zkusit psací tvary malých “cizích” písmen

M Opakování +, -,  porovnávání, geom. tvary, tělesa; úvod do počítání do 100 po 1 a deseti
PS str. 75, 76; rychlíci prac. list sloupeček 61

VV Letní květina nebo plody

V pátek 26.6. jdeme na vycházku do Chuchle. Informace jsou vlepeny v notýsku/ŽK.

Informace k závěru školního roku z pedagogické rady:

Vážení rodiče,
závěr školního roku 30. 6. proběhne takto: Žáci, kteří navštěvují prezenční výuku, budou mít sraz v 7:45 před školou, do třídy půjdou v 7:55, odchod ze školy v 8:45 domů nebo do ŠD (v tomto dni končí v 15hod.).
Obědy tento den budou vydávány od 9:45 do 12:15hod.

Žáci na distanční výuku – příchod před školu s potvrzením o bezinfekčnosti (Čestné prohlášení) do 8:55hod., pak se děti přesunou do třídy, odchod ze školy v 9:45hod. Prosím, doneste do školy učebnice angličtiny.

Všichni si schovejte Slabikář do září a 2. 9. jej děti přinesou.

Připomínám, že příští školní rok bude zahájen 1. 9. 2020.

Dne 3. 9. 2020 budou ve škole k zakoupení pracovní sešity pro 2. třídu. Připravte si proto na tento den peníze. Jakmile budu vědět částku, informuji Vás.

Ve druhé třídě budeme chodit na plavecký výcvik, který začne 25. 1. 2021.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více