Základní škola a mateřská škola Barrandov

Učivo na 4. 6. 2020

3. 6. 2020  |  1.B

ČJ – Slabiky di/dy, ti/ty, ni/ny a dí/dý, tí/tý, ní/ný
PS ke Slabikáři str. 54 celá
Písanka str. 25/6 řádek

S odstupem času:
Diktát vět: Teta plete vlněné šaty. Máma peče dort.
Diktovat pomalu, zdůraznit mezery mezi slovy, zopakovat každé slovo 2x, po skončení celé věty ještě jednou.
Slabikář str. 90/ spojení předložka a slovo – vymýšlet věty,
úkol k zamyšlení – ? a spojení obrázků se správnou slovní dvojicí čarou

PRV – Pantomimou předvádět povolání; určovat, co se z čeho vyrábí; dopravní výchova výstražné značky
PS str. 68, Ferda v autoškole str. 15

AJ Opakovat povely wash/ brush your hair/hands – předvést pantomimou, PS str. 47 – spojit komu je určený povel a kdo řekl: Wash your hands (Umyj si ruce). Wash your face (Umyj si obličej). Brush your hair (Učeš/Vykartáčuj si vlasy). Dry your hair (Usuš si vlasy).
Učebnice str. 53 – It´s hot (cold, warm).
PS str.46 – doplnit červeně horké (hot),modře studené (cold), fialově teplé (warm) kapičky u obrázku a mluvit větami, např:” It´s hot.”

V galerii je Veronika na výletě u večerníčkových medvědů, kteří se “setkali u Kolína”, také v moři vlčích máků a její překrásně napsaná stránka v písance, je tu také stránka z matematiky od Dominika M. a dvojstrana z Písanky od Maxyma (tu jsem ale musela otočit, byla vzhůru nohama).


FotogalerieBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více