Základní škola a mateřská škola Barrandov

Učivo na 8. 6. 2020

8. 6. 2020  |  1.B

ČJ – Slabiky bě, pě, vě – ukázat dětem rozdíl ve čtení a psaní
ukázka na tabuli/papíru – píšu: bě, pě, vě = čtu: bje, pje, vje (existují slabiky bje, vje i napsané, učit se o nich budeme později; př.: objedu, vjedu – kořen slova tu začíná na J)
Slabikář str. 92 – co vidím na obrázku, pusinka – čtení slabik a slov
PS ke Slabikáři str. 57/tulipán – narazíme zde i na slabiku mě – jak se čte? = mňe/jako mně
Písanka str. 17 – 6 řádek
S odstupem času:
Písanka str. 17 a 24 – dokončit stránky
PS ke Slabikáři str. 57 – tenisák a tajenka

M – Navlékání kuliček podle zadání počtu, PS str. 1, 2, 3, rychlíci str. 78/7, 8

HV – Opakování písní (Vodník – jaké znají říční ryby, Paleta), nová píseň “Otec Abrahám měl 7 synů” s pohybovým doprovodem- viz video nahrávka – je možné provádět i v sedě (nohy dupou do podlahy) – pak neuplatní hýždě …https://www.youtube.com/watch?v=Yva2it9W5CEBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více