Základní škola a mateřská škola Barrandov

Učivo na 9. 6. 2020

8. 6. 2020  |  1.B

ČJ Slabiky bě, pě, vě – vyhledávání a čtení ve slovech a větách
Slabikář str. 92/ ve cvičení s pusinkou + samostatné slabiky na stránce hledat a zakroužkovat všechna BĚ červeně, PĚ zeleně a VĚ oranžově
číst knihu č.2 Bělásek
Písanka str. 26 – celá, každé slovo 1x, jen “běh” opsat 2x
S odstupem času:
PS ke Slabikáři str. 56 s tajenkami
Písanka str. 25 – dole dokončit, 27 nahoře 2 řádky

TV Protahování těla a běžecké aktivity

M Poznávání rovinných útvarů a těles (ukazovat dětem a nechat je pojmenovat čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník; krychle, kvádr, koule, jehlan, kužel, válec – pozorovat vrcholy, strany, hrany, stěny)
PS str. 68/ 4, 5, 6, 7

PRV Pomocníci lidí,
Písanka str. 18
PS str. 69 – tento úkol zašlete, prosím, přes Bakaláře (i s Písankou), děkuji.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více