Základní škola a mateřská škola Barrandov

Učivo od 1.6. – 5.6.

30. 5. 2020  |  5.C

Milé děti, nejdříve vám chci popřát krásný DEN DĚTÍ. A nyní opět méně zábavná věc, zadání učiva na tento týden. Chci vás také pochválit, jak pilně pracujete a plníte úkoly. Moc všechny zdravím. Baťhová

ČJ – www.pripravy.estranky.cz-jazykcesky  – procvičovat si: cvičení na doplnění mě/mně; druhy zájmen                             (skládačka); Procvičování shody podmětu s přísudkem;                                                                                                                 pravopisná cvičení s kontrolou; slovesa – určování osoby,čísla,času

    Skloňování základních číslovek – uč. str.113 – cv. 1,2 (ústně); str.114 – cv3,4 (ústně)
PS – str.41 cv. 1 (s pomocí učebnice)
Procvičování na Umimecesky – 5.tř. Rozbory vět, stavba slov
PS – str. 41 cv. 2 (lze použít učebnici), cv. 3 (číslovky neurčité – ústně)
Procvičování na Umimecesky – 5.tř. Tvarosloví: slovní druhy
Čtení – čítanka str. 174 – Nevypočitatelný osel (+ ot. 3)
M – www.pripravy.estranky.cz-matematika  -Počítáme s oblíbenými postavičkami z filmů

(počítáme Doba ledová; počítáme s Bartem)
Matematická pohádka – O Šípkové Růžence, nebo O Sněhurce, nebo Červená Karkulka)                                                      Opakování – uč. Str.100 – cv. 10 (3poslední sloupečky – od zeleného); cv. 11
PS – zkusit na str. 28 cv. 1, 3 – sčítání desetinných čísel

( desetinné číslo můžeme sčítat od zadu – 1,3 + 2,5 = 3,8 – nejdříve sečtu čísla za desetinnou čárkou 5+3=,8, nesmím zapomenout na desetinnou čárku,  pak před desetinnou čárkou 1+2=3 ; nebo si je mohu napsat pod sebe tak, že desetinná čárka je vždy pod sebou)
Procvičování matematických operací – PS – str. 34(28) – cv.14 – společná kontrola, cv. 15 společně,                                                                                          u cv. 16 – výpočet + odpověď
Geometrie – Opakování – uč. str.140   cv. 5c – sestroj trojúhelník; cv. 3a – sestroj úsečku AB a 2 kružnice;
uč. str. 141   cv. 7 – sestroj obdélník + výpočet  obvodu
Procvičování matematických operací – PS – str. 34(28) dokončit
Procvičování na Umimematiku – 5.tř. Kombinace operací mix – číselné křížovky (lehké, střední)
 – Jak pomáháme přírodě – uč. str. 78; Vztah čl. k život. prostředí – uč. str. 79 – přečíst
Vycházka do přírody; vyprávět, jak chráním přírodu já
VL – Z – Cestujeme po Evropě uč. str. 64 – 65 přečíst a vyprávět si o navštívených místech, zemích
(formou referátu, prezentace – domácí výuka)
VL – D – Válečná léta – uč. str. 43 – 44 přečíst + stručné výpisky
Protektorát Čech a Moravy – 15.3.1939
– německá okupace
– samostatný Slovenský stát
II.světová válka – 1939 (nejhorší v dějinách lidstva)
– obsazení Polska, Francie, Sovětského svazu, Anglie
– Německo – vlajka s hákovým křížem
– 1942 vypálení Lidic, Ležáků
– Židé – koncentrační tábory
– těžký život – přídělové lístky na potraviny
– boj proti okupaci – různé organizace, partyzáni
5.května 1945 – Pražské povstání
8. května 1945 – Německo se vzdává, příjezd amerických vojsk do Plzně – osvobození Československa
9.května 1945 – příjezd vojsk Sovětského svazu – konečné osvobozeníBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více