Základní škola a mateřská škola Barrandov

Učivo pro týden 8. – 12. června

7. 6. 2020  |  4.A

Milé děti,
prázdniny se kvapem blíží, ale stále na nás čeká mnoho práce, tak jdeme na to 🙂
Zdraví vás vaše paní třídní učitelka D. Chytilová

On-line výuka – středa v 15.00

Český jazyk

pondělí – učebnice strana 104 – Shoda přísudku s podmětem rodu středního
přečti si žlutý rámeček
ústně cvičení 1 a 2
písemně vypracuj cvičení  3 b) + vyznač podmět a přísudek, cvičení 4 (bez a, b)

úterý – pracovní sešit s. 34 – vypracuj a zkontroluj si cvičení 1 až 6

středa – učebnice strana 105 – Shoda přísudku s podmětem rodu ženského
prostuduj si žlutý a modrý rámeček
ústně cvičení 1 a 2
písemně cvičení 4 + ve větách podtrhni podmět a přísudek

čtvrtek – pracovní sešit s. 35 – vypracuj a zkontroluj si cvičení 1 až 5

pátek – napiš diktát podle nahrávky. Snaž se správně napsat čárky oddělující věty v souvětí. V každém souvětí podtrhni vlnovkou přísudky, zakroužkuj spojovací výraz a napiš vzorec souvětí.

Procvičuj zadaná cvičení na umímečesky.

Čtení

Úkol můžeš splnit na gramar.in nebo mi poslat řešení pracovního listu.

Matematika

Vypracuj strany 26 a 28 v pracovním sešitě.

Vlastivěda – zeměpis

Pročti si text na straně 38 – 39 v učebnici. Vyplň pracovní list, kde si tyto informace procvičíš.

Vlastivěda – dějepis

Zopakuj si starší látku na tomto kvízu.

Pak si přečti text v učebnici na s. 41, 42 – kapitola Císař Rudolf II. Podívej se na Dějiny udatného národa, díl 5556. Vyplň pracovní list, nebo si podle něj udělej zápis.

Přírodověda

Přečti si kapitolu Živočichové v okolí lidských obydlí na stránkách 60 – 61 a nejdůležitější informace si vypiš. Vyzkoušej si svoje vědomosti o rostlinách a živočiších v okolí lidských obydlí na tomto kvízu.

Termíny odevzdání práce: čtenářský deník 7.6., herbář 12.6.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více