Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > O mateřské škole RADOST

O mateřské škole RADOST

”Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohly odletět a zase se vrátit.” Naše mateřská škola pomáhá rodičům kořeny rozvětvit, posílit a dětským křídlům pomáhá vyletět a vyzkoušet si, co se naučily.

Mateřská škola RADOST je součástí ZŠ a MŠ Barrandov. Celý areál školy se nachází v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. Mateřská škola je šestitřídní. Čtyři třídy mladších dětí jsou umístěny v budově Renoirova 648, v těsné blízkosti základní školy. Dvě třídy nejstarších předškoláků se nacházejí v samostatném traktu budovy základní školy. Všechny děti mohou využívat prostornou vybavenou zahradu MŠ v Renoirově ulici i veškeré prostory venkovního areálu ZŠ, včetně dopravního hřiště. Jsme na Barrandově jediná mateřská škola, která provozuje homogenní třídu nejmladších dvouletých dětí. Naše třídy jsou všechny homogenní.

Vybavení zahrady mateřské školy v Renoirově ulici a v prostoru areálu ZŠ

 • přírodní prvky
 • terapeutický chodník
 • proutěný domeček
 • bylinkové záhonky, jahodové záhonky
 • ohniště s přírodním posezením
 • každá třída má odpovídající herní prvky věku s vlastním pískovištěm
 • velké mlhoviště
 • trampolína
 • velký sportovní areál
 • dopravní hřiště
 • velké pískové sportovní hřiště

Rok v naší MŠ je provázen tradičními akcemi, které vycházejí z lidových českých tradic, ročních období i cyklicky se opakujících komunitních aktivit.

Přehled akci pořádaných mateřskou školou:

 • Podzimní zahradní slavnost s opékáním vuřtů a posezením u ohniště.
 • Zamykání lesa – Svatomartinský průvod s lampióny.
 • Mikulášská nadílka.
 • Sváteční vánoční dopoledne s nadílkou.
 • Průvod Tří králů.
 • Masopustní týden s karnevalem.
 • Odemykání lesa a vítání jara s pohoštěním.
 • Andersenova noc s přespáním v MŠ.
 • Oslava Velikonoc.
 • Den matek – vystoupení pro maminky, a nejen pro ně.
 • Sportovní dětský den.
 • Pasování školáků s programem a závěrečným opékáním vuřtů a posezením u ohniště.
 • „Máme dobrovolníka“ – v průběhu celého roku k nám do MŠ dochází dobrovolník v seniorském věku z organizace Letokruh.
 • Polodenní výlety pro starší děti v průběhu celého roku, polodenní výlet pro celou MŠ.
 • Divadelní vystoupení, výchovně vzdělávací programy – např. polytechnické, hudební apod., preventivní výchovně vzdělávací programy, programy záchranných složek aj. v průběhu celého roku.

Aktivity MŠ Aktivity MŠ Aktivity MŠ Aktivity MŠ Aktivity MŠ

Podrobnosti o třídách

Mladší děti - Broučci, Zajíčci, Medvíďata a Tygříci  (budova v Renoirově ulici)

 • Dostatečný, bezpečný prostor pro pohyb dětí.
 • V každé třídě se využívají relaxační plochy pro odpočinek v průběhu celého dne.
 • Nabídka herních prvků ve třídách i na zahradě má svá specifika s ohledem k  věku dětí. 
 • Třídy jsou vybaveny prvky podporujícími rozvoj hrubé i jemné motoriky (průlezy, plochy podporující stabilitu a koordinaci pohybu dětí, herní patro), koutkem pro objevy a pokusy, herními koutky k námětovým hrám, knihovnami a relaxačními koutky pro odpočinek pro využití ve volných hrách.
 • Ve třídách jsou využívány interaktivní pomůcky Magic box a interaktivní tabule.
 • Nabídka k vývoji grafomotoriky od dlaňového úchopu po úchop prstový, k dispozici jsou stojany i grafomotorický koutek.
 • V každé třídě od batolat probíhá výuka dětské jógy a seznámení s komunitním kruhem (prevence před patologickými jevy).
 • Součástí areálu je prostorná plně vybavená školní zahrada.

Starší děti – Ježci, Berušky a Veverky (samostatné prostory MŠ v budově ZŠ)

 • Vybavení i herní prvky v těchto třídách odpovídají požadavkům pro výchovně vzdělávací činnosti starších předškoláků i dětí v povinném předškolním vzdělávání.
 • Součástí prostorů je prostorná tělocvična s grafomotorickými prvky.
 • Stále probíhá rozvoj grafomotoriky, a to vhodnými pomůckami pro danou věkovou skupinu i projekty, dětem s grafomotorickými obtížemi nabízíme výuku speciální metodou „Písmo jako vědomá stopa pohybu“ – cvičení a malování s prvky tchaj–ťi podle akademické malířky Táni Svatošové.
 • Dále pokračuje výuka dětské jógy – dechové techniky, jógové pozice, relaxace (velmi přínosné v rozvoji pohybových schopností, psychohygieny i k podpoře rozvoje řečových dovedností).
 • Komunitní kruhy jako prevence patologických jevů.
 • Výuka anglického jazyka v krátkých lekcích formou her, metoda CLIL, která probíhá v průběhu celého týdne.
 • Ve třídách je ke vzdělávání využívána IT technika - interaktivní tabule a tablety a Bee boty.
 • Třídy mohou využívat i další prostory ZŠ – tělocvičny, kinosál, keramická dílna, knihovna.
 • Od druhého pololetí děti s povinnou školní docházkou mají možnost navštívit „Školu nanečisto“, kde probíhá ukázková výuka ve třídách ZŠ s paní učitelkami prvních tříd.
 • Třídy využívají přilehlou školní zahradu i celý rozlehlý venkovní areál ZŠ.

   

Aktivity MŠ Aktivity MŠ Aktivity MŠ

Rodiče nově přijatých dětí, kteří mají zájem, se mohou zapojit do adaptačního programu, který probíhá již v červnu. Dítě tak má dost času si na MŠ zvyknout a hladce započít docházku.

Každý rok probíhají dny otevřených dveří, kdy si můžete naši MŠ prohlédnout. Budete mít možnost mluvit s paní učitelkami a vidět děti při běžných činnostech v MŠ. Pro rodiče dětí MŠ pořádáme také ukázkové hodiny Školy nanečisto, výuky anglického jazyka, grafomotorické nápravy aj.

Přijďte nás navštívit, těšíme se na vás!

Konzultace

V případě, že budou mít rodiče nějaké dotazy ohledně provozu MŠ nebo Školního vzdělávacího programu, a nebo si chtějí pohovořit o výchovně vzdělávacích pokrocích svého dítěte, mohou navštívit kmenové učitelky na třídách v předem domluveném čase. Je zde možnost nahlédnout do portfolia dítěte, případně si zapůjčit odbornou literaturu.

Konzultace může proběhnout na žádost rodičů nebo na vyzvání pedagogů MŠ.

 

Omluvy absence dětí

 

Telefon pro kontakt s mateřskou školou: