Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Seminář o umělé inteligenci - Úvod do AI pro pozemšťany
4 5 6 7
8 9
Třídní schůzky 9. 4. 2024
Příběhy našich sousedů - rozhovor
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Prevence

Prevence

Prevence na základní škole je vedena v rámci Školního poradenského pracoviště, kdy metodička prevence spolupracuje s výchovnými poradkyněmi, speciálními pedagogy, sociálním pedagogem a externím organizacemi. Jedná se například o organizaci Život bez závislostí, která již několik let připravuje primární preventivní programy pro naši školu. Jedná se o spolupráci i s policií či OSPOD. Peníze pro primární preventivní programy se nám daří získávat z grantu MHMP. Prevence ze strany policie probíhá ve spolupráci s preventivním oddělením Městské policie.

 Pro školu je sestaven Minimální preventivní program, který je pravidelně aktualizován v návaznosti na aktuality vydané MŠMT. Škola se věnuje hlavně prevenci návykových látek a udržování pozitivního klimatu ve škole i v jednotlivých třídách. Vše je konzultované na pravidelných poradách ŠPP. Velmi důležitá je spolupráce s třídními učiteli, kteří jsou v intenzivním kontaktu se třídou a významně se tak podílejí na prevenci rizikového jednání.

Aktuální Minimální_preventivní_plán23.pdf zde.

 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI

Organizace

Způsob spolupráce

Webové stránky

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

Pravidelné konzultace s ŠMP. Pomoc při sestavování grantu. Školení pro ŠMP.

Prevenceppp5.webnode.cz

Život bez závislostí

Vedení primárně preventivních programů. Konzultace s ŠMP.

www.zivot-bez-zavislosti.cz

OSPOD

Konzultace a pomoc při jednáních se zákonnými zástupci.

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/

Městská policie hl. m. Prahy

Prevence bezpečného chování.

Praha.eu

Zdravá 5

Prevence v oblasti zdravého životního stylu.

www.zdrava5.cz

META, o.p.s.

Školení pedagogů v oblasti práce s žáky s OMJ.

https://meta-ops.eu/

Magistrát hl. m. Prahy

Nabídka odborných programů v rámci výky

Praha.eu

 

PREVENCE VE VÝUCE

Součástí prevence je zapojení žáků do fungování školy. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti i prostřednictvím Žákovského parlamentu, který na pravidelných schůzkách projednává chod školy a má tak možnost se do něj i zapojit. Dílčí témata prevence jsou poté rozvržena do výuky jednotlivých předmětů v kooperaci s ŠVP. 

Pedagogové se účastní řady školení, seminářů, přednášek, odborných výcviků a dalších aktivit. Tyto aktivity se odehrávají ve škole, většinou v době prázdnin.

Předmět

Vzdělávací oblast

VkO, SvS

Pr, Vl

Řády a pravidla, vytváření klimatu třídy, základy soužití, morálka, pravidla chování, zodpovědnost jedince, zapojení v politickém životě, rozvoj myšlení, postojů a názorů, náboženství, právo.

VkZ, ŽivS

Pr, Vl

Zdraví a zdravý životní styl, prevence drog, kouření, rozvoj osobnosti a sociálních vztahů, sebepojetí, asertivita, sociální vztahy, komunikace, sociálně-patologické jevy

TV

Zdraví a zdravý životní styl

D, Sp

Pr, Vl

Demokratické soužití, projevy rasismu, antisemitismu, výchova v evropských a globálních souvislostech

Žákovský parlament

Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách.

 

KRIZOVÝ PLÁN 

Pokud má pedagog podezření na rizikové chování, kontaktuje ŠPP a to s ním konzultuje další postup. Může se také řídit krizovým plánem, který vycházi z metodických pokynů MŠMT.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

 

KONTAKT

  • Mgr. Markéta Sára Pokorná – Zástupkyně pro prevenci a Žákovský parlament
    pokorna@zsbarr.cz