Základní škola a mateřská škola Barrandov

Climate Rules

Projekt má za cíl podpořit kompetence, vést děti k zamyšlení nad tématem a následnému řešení situace. Pomocí hry se žáci vzdělají v oblasti světa práce pomocí modelových situací. Nenahradí sice vlastní profesní zkušenost, ale snaží se žáka teoreticky a prakticky připravit na situace, se kterými se může setkat ve svém budoucím profesním životě. Žák pozná pracovní pozice z různých úhlů pohledu a osvojí si základní principy tržní ekonomiky. V neposlední řadě si vyzkouší také zodpovědné investování a zacházení s finančními prostředky.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více