Základní škola a mateřská škola Barrandov

Meta o. p. s. – Naše čtvrť II.

Projekt Naše čtvrť 2, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002117, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Projekt je zaměřen na integraci dětí a žáků s OMJ do formálního a neformálního vzdělávání. Bude vytvořena příručka popisující systém začleňování dětí a žáků s OMJ v dané škole, včetně kapitol o adaptaci, psychosociální podpoře a v ZŠ i začleňování do výuky.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více