Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty

Projekty


Novější 1

Multikulturní šablony pro MŠ a ZŠ Chaplinovo náměstí

Datum konání: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2021

EU - Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: Multikulturní šablony pro MŠ a ZŠ Chaplinovo náměstí

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:49

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:46

Šablony pro ZŠ MŠ Chapliňák

Šablony pro ZŠ MŠ Chapliňák

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola / školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:40

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:35

Obědy pro děti

Obědy pro děti

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:31

Národní plán obnovy - Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:28

Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Barrandov, Praha 5

Rozvoj demokratické kultury

Během prvního sledovaného období se uskutečnila podstatná část naplánovaných aktivit. Všechny aktivity proběhly dne původního harmonogramu s výjimkou workshopů, spadajících pod KA 7. Jak v souhrnné zprávě zmiňujeme, oproti původnímu naplánování jsme museli provést změnu kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, která panovala v listopadu a prosinci roku 2021. Workshopy o Vietnamu, které byl původně naplánovány na měsíc listopad, jsme zrealizovali až v únoru 2022.

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:21

Prague Smart Accelerator

Prague Smart Accelerator

Pilotní ověření systému péče o talenty na pražských základních a středních školách.

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:19

Naše čtvrť II. - Meta o. p. s.

Meta o. p. s. – Naše čtvrť II.

Projekt Naše čtvrť 2, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002117, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:18

Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

Národní plán obnovy

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Více

Publikováno 5. 7. 2023 0:16

Novější 1