Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace školního roku

Školní vyučování začíná  1. září 2020 a skončí 30. června 2021.

Prázdniny a státní svátky

podzimní prázdniny a státní svátky 28.9. 2021 státní svátek Den české státnosti

25.10. – 26.10.2021 ředitelské volno

28.10. 2021 státní svátek Den vzniku samostatného Československa

27. – 29. 10. 2021 prázdniny

17.11. 2021 Den boje za svobodu a demokracii

vánoční prázdniny 23. 12. 2021  – 31. 12. 2021,  výuka od 3. 1. 2022
pololetní vysvědčení a prázdniny 31.1. 2022

4.2. 2022

jarní prázdniny 7. 3. – 13. 3. 2022
velikonoční prázdniny a státní svátky 14. 4. 2022 prázdniny

15.4., 18. 4. 2022 státní svátek

závěrečné vysvědčení 30. června 2022
hlavní prázdniny 1. 7.  – 31. 8. 2022

Třídní schůzky

 V 16:15 před třídními schůzkami vždy proběhne setkání důvěrníků tříd s ředitelkou v kinosále školy.

♣ Novinka: Kavárna pro rodiče – po rodičovských schůzkách od 17:30 proběhne neformální setkání rodičů, pedagogů a ředitelství školy ve společných prostorách s malým občerstvením připraveným našimi žáky.

Termíny:

  • 7. 9. 2021 17:00 hod.
  • 9.11. 2021 17:00 hod.
  • 25. 1. 2022  17:00 hod.
  • 19.4. 2022 17:00 hod.

Trivia – osobní schůzky:  říjen, listopad 2021, duben, květen 2022

Konzultační hodiny probíhají dle domluvy s konkrétním pedagogem.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin ve sborovně školy.

Termíny:

  • 31.   8. 2021
  • 29. 9. 2021

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 – 8:45 hod.
2. hodina 8:55 – 9:40 hod.
3. hodina 10:00 – 10:45 hod.
4. hodina 10:55 – 11:40 hod.
5. hodina 11:50 – 12:35 hod.
6. hodina 12:45 – 13:30 hod.
7. hodina 13:35 – 14:20 hod.
8. hodina 14:25 – 15:10 hod.
9. hodina 15:15 – 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

Online vyplňování přihlášek dětí probíhá  5. 4.  a 6.4.2022

Škola nanečisto – MŠ 26.5. 2022
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků – info k zápisu 17.3. 2022
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (pro děti zapsané v naší škole)

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

Zápis do přípravné třídy

9. 6. 2022 17:00 hodin, kinosál školy  – Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

2. 6. 2022  17:00 – 17:45 hod.

3.  a 4. května 2022,  10.00 – 12.00 hodin a 16:00 – 18:00 hodin

Dny otevřených dveří ZŠ

datum a čas akce
3.12. 2021 13:00 – 16:00 hodin

1. 3. 2022   v průběhu dne

1. 3. 2021 17:00 hodin

Mikulášský den otevřených dveří pro celou rodinu

Návštěva hodin, prohlídka prostor + informace v kinosále

Beseda pro rodiče žáků 5. ročníku

Zápis do MŠ (probíhá v Renoirově ulici)

4. května 2022

13 – 16 hodin

tříleté a starší
5. května 2022

13 – 16 hodin

2 letí

Termín určuje zřizovatel. Více informací na stránkách MŠ.

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
on-line

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Sportovní projekt – zhodnocení

18. 10. 2021

Během projektových dní se naši žáci mohli přesunout v čase a zacvičit si Spartakiádu. Hudbu, námět i choreografii si žáci připravili sami.   Podívejte se na video, které taktéž připravili žáci.         Více

Výtěžek 6 375,- Kč již putuje na ZŠ Moravská Nová Ves

13. 10. 2021

Milí žáci, Vážení rodiče a učitelé. Chtěli bychom poděkovat Vám všem za účast na Knižním jarmarku, který včera zorganizovali žáci a žákyně školního parlamentu. Výtěžek je opravdu krásný! Celková vybraná částka je 6 375,- Kč. Částka bude poukázána na transparentní účet ZŠ Moravská Nová Ves, která byla v červnu velmi vážně poškozena ničivým tornádem. https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013203349/Mestys-Moravska-Nova-Ves   Více

Malí školáci na dopravním hřišti

10. 10. 2021

Hlavní cíl: působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí. V naší škole se nachází velmi hezké a praktické dopravní hřiště. Ve spolupráci s dopravním instruktorem jsme uspořádali „kurz dopravní výchovy“ pro malé školáky přímo v praxi. Naši malí cyklisti si zábavnou formou vyzkoušeli pohyb v provozu. Celá akce měla příznivý ohlas. Více