Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace školního roku

Školní vyučování začíná  1. září 2020 a skončí 30. června 2021.

Prázdniny a státní svátky

podzimní prázdniny a státní svátky 28.9. 2020 státní svátek Den české státnosti

26.10. – 27.10.2020 ředitelské volno

28.10. 2020 státní svátek Den vzniku samostatného Československa

29. – 30. 10. 2020 prázdniny

vánoční prázdniny 23. 12. 2020  – 3. 1. 2021,  výuka od 4. 1. 2021
pololetní vysvědčení a prázdniny 28.1. 2021

29.1. 2021

jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2. 2021
velikonoční prázdniny a státní svátky 1. 4. 2021 prázdniny

2.4., 5. 4. 2021 státní svátek

závěrečné vysvědčení 30. června 2021
hlavní prázdniny 1. 7.  – 31. 8. 2021

Třídní schůzky

 V 16:30 před třídními schůzkami vždy proběhne setkání důvěrníků tříd s ředitelkou v kinosále školy.

♣ Novinka: Kavárna pro rodiče – po rodičovských schůzkách od 17:30 proběhne neformální setkání rodičů, pedagogů a ředitelství školy ve společných prostorách s malým občerstvením připraveným našimi žáky.

Termíny:

  • 15. 9. 2020 17:00 hod.
  • 10.11. 2020 17:00 hod.
  • 20. 4. 2021  17:00 hod.

Trivia – osobní schůzky:  říjen, listopad 2020, duben, květen 2021 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Konzultační hodiny probíhají dle domluvy s konkrétním pedagogem.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin ve sborovně školy.

Termíny:

  • 27.   8. 2020

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 – 8:45 hod.
2. hodina 8:55 – 9:40 hod.
3. hodina 10:00 – 10:45 hod.
4. hodina 10:55 – 11:40 hod.
5. hodina 11:50 – 12:35 hod.
6. hodina 12:45 – 13:30 hod.
7. hodina 13:35 – 14:20 hod.
8. hodina 14:25 – 15:10 hod.
9. hodina 15:15 – 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

Online vyplňování přihlášek dětí probíhá od 15. 3.  2021

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků – info k zápisu 17.3. 2021
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (pro děti zapsané v naší škole)

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

Zápis do přípravné třídy

9. 6. 2021 17:00 hodin, kinosál školy  – Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

9. 6. 2021  a 16. 6. , vždy 17:00 – 17:45 hod.

27. května 2021,  10.00 – 12.00 hodin a 16:00 – 18:00 hodin

Dny otevřených dveří ZŠ

datum a čas akce
3.12. 2020 13:00 – 16:00 hodin

9. 3. 2021   v průběhu dne

24. 3. 2021 17:00 hodin on-line

Mikulášský den otevřených dveří pro celou rodinu

Návštěva hodin, prohlídka prostor + informace v kinosále

Beseda pro rodiče žáků 5. ročníku

Zápis do MŠ (probíhá v Renoirově ulici)

4. května 2021

13 – 16 hodin

tříleté a starší
5. května 2021

13 – 16 hodin

2 letí

Termín určuje zřizovatel. Více informací na stránkách MŠ.

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
on-line

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.Distanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Provozní doba školní jídelny na konci školního roku

25. 6. 2021

Vzhledem k úpravě času výuky z důvodu celoškolních “Her bez hranic” bude upravena provozní doba školní jídelny. V pondělí 28. a úterý 29. 6. : 11.00 – 13.30 h. Ve středu 30. 6. : 9.30 – 12.30 h. Více

Odborně tematické setkání s rodiči v rámci akce Pasování na čtenáře

22. 6. 2021

Milí rodiče! Zítra se uskuteční pasování na čtenáře 1. A a 1 C . Jistě se na tuto událost stejně jako my velmi těšíte. V rámci této akce jsme pro Vás připravili besedu na téma čtenářské gramotnosti a její podpory u Vašich dětí. Na besedě vystoupí Mgr. Šárka Kociánová, která vystudovala na Filozofické fakultě UK… Více

8.A získala 3. místo v literární kategorii soutěže Múzy na dálku! Gratulujeme!!!

22. 6. 2021

8. A si zaslouží velkou pochvalu! Jistě si vzpomínáte na kuriózní literární dílo, které společně vytvořili žáci a žákyně 8.A. Svoje dílo, pojmenované Zašifrovaná místa, posléze poslali do soutěže Múzy na dálku, kterou zorganizovala Městská část Praha 5.  Odborná porota ocenila 8.A 3. místem v literární kategorii. Žáci současně  získali speciální ocenění veřejnosti. Moc všem… Více