Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace školního roku

Školní vyučování začíná  1. září 2021 a skončí 30. června 2022.

Prázdniny a státní svátky

podzimní prázdniny a státní svátky 28.9. 2021 státní svátek Den české státnosti

25.10. – 26.10.2021 ředitelské volno

28.10. 2021 státní svátek Den vzniku samostatného Československa

27. – 29. 10. 2021 prázdniny

17.11. 2021 Den boje za svobodu a demokracii

vánoční prázdniny 23. 12. 2021  – 31. 12. 2021,  výuka od 3. 1. 2022
pololetní vysvědčení a prázdniny 31.1. 2022

4.2. 2022

jarní prázdniny 7. 3. – 13. 3. 2022
velikonoční prázdniny a státní svátky 14. 4. 2022 prázdniny

15.4., 18. 4. 2022 státní svátek

závěrečné vysvědčení 30. června 2022
hlavní prázdniny 1. 7.  – 31. 8. 2022

Třídní schůzky

 V 16:15 před třídními schůzkami vždy proběhne setkání důvěrníků tříd s ředitelkou v kinosále školy.

♣ Novinka: Kavárna pro rodiče – po rodičovských schůzkách od 17:30 proběhne neformální setkání rodičů, pedagogů a ředitelství školy ve společných prostorách s malým občerstvením připraveným našimi žáky.

Termíny:

  • 7. 9. 2021 17:00 hod.
  • 9.11. 2021 17:00 hod.
  • 25. 1. 2022  17:00 hod.
  • 19.4. 2022 17:00 hod.

Trivia – osobní schůzky:  říjen, listopad 2021, duben, květen 2022

Konzultační hodiny probíhají dle domluvy s konkrétním pedagogem.

Školská rada

Členové školské rady se scházejí v 17:00 hodin ve sborovně školy.

Termíny:

  • 31.   8. 2021
  • 29. 9. 2021

Vyučovací hodiny

Škola je žákům přístupna od 7:40 hodin.

1. hodina 8:00 – 8:45 hod.
2. hodina 8:55 – 9:40 hod.
3. hodina 10:00 – 10:45 hod.
4. hodina 10:55 – 11:40 hod.
5. hodina 11:50 – 12:35 hod.
6. hodina 12:45 – 13:30 hod.
7. hodina 13:35 – 14:20 hod.
8. hodina 14:25 – 15:10 hod.
9. hodina 15:15 – 16:00 hod.

Zápis do 1. tříd ZŠ

Online vyplňování přihlášek dětí probíhá  5. 4.  a 6.4.2022

Škola nanečisto – MŠ 26.5. 2022
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků – info k zápisu 15.3. 2022
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (pro děti zapsané v naší škole)

Škola nanečisto (pro děti zapsané v naší škole)

Zápis do přípravné třídy

9. 6. 2022 17:00 hodin, kinosál školy  – Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

2. 6. 2022  17:00 – 17:45 hod.

3.  a 4. května 2022,  10.00 – 12.00 hodin a 16:00 – 18:00 hodin

Dny otevřených dveří ZŠ

datum a čas akce
3.12. 2021 13:00 – 16:00 hodin

1. 3. 2022   v průběhu dne

1. 3. 2021 17:00 hodin

Mikulášský den otevřených dveří pro celou rodinu

Návštěva hodin, prohlídka prostor + informace v kinosále

Beseda pro rodiče žáků 5. ročníku

Zápis do MŠ (probíhá v Renoirově ulici)

4. května 2022

13 – 16 hodin

tříleté a starší
5. května 2022

13 – 16 hodin

2 letí

Termín určuje zřizovatel. Více informací na stránkách MŠ.

Konzultační hodiny probíhají každé první úterý v měsíci od 17 do 18 hodin v kmenových třídách.

Třídní schůzky v MŠ

Dny otevřených dveří MŠ

datum čas
on-line

Po telefonické dohodě možnost individuální prohlídky.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Workshop Řemeslo a Průmysl oživil dění na naší škole

24. 5. 2022

Na naší škole jsme velmi rádi přivítali milé lektory ze společnosti Kutil Junior. Využili jsme nabízených programů Kutila Junior a ve čtyřech dnech se děti z pátých až sedmých tříd zúčastnily celkem 8 dvouhodinových workshopů. Celá akce na naší škole probíhala v kinosále, kde děti nejprve zhlédly prezentaci o různých řemeslech, jejich historii apod. Hlavní… Více

Klub mladého diváka na ZŠ Barrandov

24. 5. 2022

Po dvouleté covidové přestávce navázali žáci, kteří mají rádi kulturu, na dřívější návštěvy pražských divadel v rámci Klubu mladého diváka. Během zimních a jarních měsíců jsme navštívili tato představení: Batacchio – cirkusové představení v Holešovické tržnici Elefantazie – fascinující příběh sloního muže  v Divadle ABC Lucerna – klasická česká báchorka v jiném moderním úhlu pohledu… Více

PATŘÍME MEZI ŠEST NEJLEPŠÍCH ŠKOL 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE MCDONALD’S CUP 

23. 5. 2022

Dne 18.5.2022 proběhlo krajské finále fotbalové soutěže McDonald ‘s Cup. Výběr žáků ze 4. a 5. tříd ve složení: Marat D. Khisiatmedinov, David Randáček, Maxmilián Fedoš, Antonín Ledvina, Johanka Grůbrová, Viktor Despič, Martin Tregler, Matěj Starec, Michal Vojtěch, Illarion Lumey, Muhammad Askarov a Daniel Secký se probojoval mezi osm nejlepších z celé Prahy. Turnaj probíhal ve třech… Více