Základní škola a mateřská škola Barrandov

Úspěchy žáků

Přehled soutěží 2018 – 19

Přehled sportovních soutěží

Přespolní běh 4. -5. ročník hoši 3. místo
3 . -5. ročník štafetový běh smíšené družstvo 1. místo
Florbal 4. – 5. ročník  smíšené družstvo 1. místo postup do celopražského kola
6. – 7. ročník dívky 6. místo
8. – 9. ročník dívky 3. místo
6. – 7. ročník hoši 2. místo
Stolní tenis 6.-7. ročník hoši 3. místo
8. – 9. ročník 4. místo
Mc Donald´s Cup 1. – 3. ročník smíšené 2. místo
4. – 5. ročník smíšení 4. místo
LA- štafetový pohár 4. – 5. ročník 9. místo
Vybíjená 4. – 5. ročník hoši obvodní

1. místo

celopražské

2. místo

4. – 5. ročník dívky obvodní 3. místo
Přehazovaná 4. – 5. ročník hoši krajské 3. místo
Dětský fotbalový pohár 1. – 2. ročník hoši 3. místo

Lehká atletika -Pohár rozhlasu

ml. hoši            5. místo                                                 ml. dívky                                          3. místo

Přehled vědomostních a uměleckých soutěží

Uvažuj logicky

Pedagogové naší školy  – Mgr. v. Jenšíková, Mgr. Z. Sýkorová, Mgr. M. Ulčáková, Mgr. M. Kunešová – připravili další ročník soutěže  pro žáky základních škol Prahy 5 “Uvažuj logicky”.

V kategorii 4. ročníku se zúčastnilo 26 soutěžících. Adam Sedlář obsadil 1. místo, Kryštof Holeček 4. místo, Beáta Ditrichová 9. místo a Klára Doležalová 13. místo.

V kategorii 5. ročníku bojovalo 23 soutěžících. Ondřej Liška obsadil dělené 3. místo, Matyáš Kempf a Vojtěch Kousal dělené 7. místo.

Gratulujeme.

42. ročník – Pythagoriáda – obvodní kolo

27. a 28.5.2019 uspořádala naše škola ve spolupráci s DDM Prahy 5 obvodní kolo Pythagoriády.

V kategorii 5. ročníku se zúčastnilo 60 soutěžících. Mezi úspěšné řešitele se z naší školy zařadili – Anna Sedlářová, Bohdan Minko, Vojtěch Kousal, Ilya Pospelov.

V kategorii 8. ročníku se zúčastnilo 24 soutěžících. Mezi nimi byl pouze jeden úspěšný řešitel. Naši školu reprezentovali Jan Kousal a Martin Kermes.

Porota pracovala ve složení: Mgr. V. Jenšíková, Mgr. E. Hajdoková, Mgr. Z. Sýkorová, PaedDr. V. Jenšík.

Gratulujeme všem soutěžícím.

Mgr. V. Jenšíková

Biologická olympiáda

Obvodní kolo biologické olympiády  základních škol a víceletých gymnázií Prahy 5 a 13 proběhlo 10. a 16. 4. 2019. Naši školu v kategorii D reprezentovala Anna Geroová ze 7. A a mezi 10 účastníky obsadila dělené 4. – 5. místo.

V kategorii C David Lukeš mezi 12 soutěžícími obsadil 6. místo . Gratulujeme.

Mgr. E. Kotrčová

Olympiáda v anglickém jazyce

Obvodní kolo soutěže proběhlo 19.2.2019. V kategorii I.A naši školu reprezentovala Rata Taisia a obsadila 3. místo. V kategorii II.A soutěžila Anne Maria Kunka. Oběma soutěžícím gratulujeme.

Mgr. M. Sekyrová

 

Dějepisná olympiáda

Obvodní kolo se uskutečnilo 17.1.2019. Celkově se zúčastnilo 22 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií Prahy 5. Mezi devíti úspěšnými řešiteli obsadil Adam Zachariáš 2. místo (náhradník  pro krajské kolo), Jan Birgus 8. místo.  Jan Lederer obsadil  13. – 14. místo v celkovém pořadí.

Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Věra Marušková

Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo ve středu 21. listopadu 2018. Maximální počet 70 bodů.

1. Jan Birgus (9. A) – 60 bodů
2. Adam Zachariáš (9. A) – 52 body – úspěšný řešitel
(postupují do obvodního kola)

3. Jan Lederer (9. B) – 50 bodů – úspěšný řešitel
4. Matěj Hrdý (8. B) – 46 bodů – úspěšný řešitel

5. Lucie Valníčková (8. A) – 41 bod
6. David Lukeš (8. A) – 39 bodů
7. Matyáš Kopecký (8. B) – 37 bodů
Anetta Vacurová (8. B) – 37 bodů
Kryštof Železník (8. B) – 37 bodů
8. Ondřej Hurych (8. B) – 36 bodů
9. Jiří Firbach (9. B) – 28 bodů
10. Sabina Tomanová (8. A) – 20 bodů

Všem zúčastněným děkujeme za účast a vítězi a úspěšným řešitelům gratulujeme.
Mgr. Iva Černá a Mgr. Věra Marušková

Přehled soutěží 2017 – 18

Přehled sportovních soutěží

Pohár Prahy 5 (AŠSK) celkové umístění škol 1. stupeň 3. místo
                                      2. stupeň 5. místo
Atletický trojboj 2. -3. ročník smíšené družstvo 4. místo
4. – 5. ročník smíšené družstvo 1. místo
Dětský fotbalový pohár 1. – 2. ročník 2. místo, postup do semifinále
Přehazovaná dívky 6. – 7. ročník 3. místo
hoši 6. – 7. ročník 3. místo
Vybíjená mix 4. – 5. ročník 7. místo
dívky 4. – 5. ročník 5. místo
Plavání hoši 4. – 5. ročník 3. místo
dívky 4. – 5. ročník 5. místo
Florbal kategorie II. smíšené družstvo 4. – 5. ročníku 2. místo
dívky  6. – 7. roční 4. místo
dívky 8. – 9. ročník 4. místo
hoši   6. – 7. ročník 3. místo
Přespolní běh dívky  4. – 5. ročník 5. místo
hoši   4. – 5. ročník 2. místo
štafeta 4x100m 3. místo
štafeta 8x200m 2. místo
dívky 6. – 7. ročník 6. místo
hoši  6. – 7. ročník 6. místo
dívky   8. – 9. ročník 6. místo
hoši    8. – 9. ročník 6. místo

Přehled vědomostních a uměleckých soutěží 2017-18

Dopravní soutěž

Po jasném vízězství v obvodním kole žákyně a žáci  4. ročníku Adéla Kubíčková, Anna Sedlářová, Jan Němeček a Jakub Slavík strávili předposlední květnový den na dopravním hřišti v Horních Měcholupech. Prošli celkem 5 disciplínami (nově také prací s mapou). Žáci se umístili na 8. místě v mladší kategorii. Děkujeme za reprezentaci školy. E. Ježková

Vykoumej komiks – výtvarná soutěž

12.5.2018 proběhlo vyhodnocení celopražské výtvarné soutěže Vykoumej komiks.

V kategorii 6. – 7. ročníku se celkově zúčastnilo 155 soutěžících. Zbyněk Stibor (7.A) obdržel ocenění za výtvarné zpracování svého komiksu “Gary”.

V kategorii 8. – 9. ročníku se zúčastnilo 92 soutěžících. Anna-Maria Kunka (8.B) získala 3. místo za komiks “Úsměv” a Adam Zachariáš (8.A) získal ocenění za nejlepší charakter design a origin story svého komiksu “Fisch-finger”.

Všem žákům-výtvarníkům gratulujeme k úspěchu. Poděkování patří i paní učitelce MgA. Kláře Marešové.

Obvodní kolo  biologické olympiády

Kategorie C proběhla 23.4.2018 a celkově se zúčastnilo 11 soutěžících ze základních škol Prahy 5 a 13. Reprezentant naší školy Adam Zachariáš (8. A) obsadil 4. místo.

V kategorii D naši školu reprezentovala A. Geroová (6. A). Gratulujeme.

Matematická olympiáda – obvodní kolo

V kategorii 6. ročníku se zúčastnilo 47 soutěžících ze základních škol Prahy 5 a 13. Naši školu reprezentovali a mezi 19 úspěšných řešitelů se zařadili David Doubek  na 5. – 7. místo, Mikuláš Dolejš na 13. – 15. místo. Soutěže se zúčastnil  také Daniel Peslar.

Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Pythagoriáda obvodní kolo 2018

Obvodní kolo se uskutečnilo v naší škole ve dnech 25. a 28.5.2018.

V kategorii 5. ročníku nás reprezentovali David Švehlík, Julie Štrauchová, Ondřej Voplakal, Agáta Sváčková, Alžběta Limberská, mezi úspěšné řešitele, kteří získali minimálně 10 bodů z 15 možných,  se zařadily Štěpánka Bašová a Eliška Umová s 10 body, Adam Krpeš a Nora Honsnejmanová s 12 body a Jan Halík s 14 body získal. 3. místo.

V kategorii 6. ročníku Daniel Peslar získal 9 bodů a Vojtěch Horký 7 bodů, v kategorii 7. ročníku Nathalie Štědrá získala také 9 bodů a Jan Kousal se s 11 body zařadil mezi úspěšné řešitele. V kategorii 8. ročníku se ziskem 10 bodů získala Karina Ganich 5. místo.

Pythagoriáda školní kolo 2018

Pro postup do obvodního kola bylo zapotřebí získat minimálně 10 bodů. Tímto ziskem se soutěžící stali i úspěšnými řešiteli školního kola.

Kategorie 6. ročník – Daniel Peslar 6. A, Vojtěch Horký 6. B

Kategorie 7. ročník – Jan Kousal 7. B, Nathalie Štědrá 7. A, Richard Belda 7. A, Martin Kermes 7. A

Kategorie 8. ročník – Karina Ganich 8. A

Všichni jmenovaní se v květnu zúčastní obvodního kola, které bude na naší škole.

Mgr. Jana Kunstová

Matematický klokan 2018

V kategorii Klokánek (4. – 5. ročník) se zúčastnilo 144 řešitelů. Nejlepšími řešiteli se stali Ondřej Voplakal (120 bodů plný počet) a zařadil se mezi úspěšné řešitele celé Prahy, Agáta Sváčková (104 bodů) a Adam Krpeš (99 bodů).

V kategorii Cvrček (2. – 3 ročník) se zúčastnilo 131 řešitelů a nejlepšími řešiteli se stali Adam Sedlář (73 bodů z 90 bodů), Sari Atar a Anežka Limberská (69 bodů).

Gratulujeme. PaedDr. V. Jenšík

Olympiáda v anglickém jazyce

Na konci ledna se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se celkem 33 žáků z 6. až 9. ročníku ve dvou kategoriích (1. kategorie: 6. a 7. ročník, 2. kategorie: 8. a 9. ročník). V prvním soutěžním kole psali žáci gramatický test, který prověřil nejen jejich znalosti, ale také rychlost uvažování. Součástí prvního kola bylo také porozumění psanému textu. V prvním kole dominovali Martin Kermes, Gradita Mulenda a Jan Kousal v 1. kategorii a Anna Kunka, Samuel Saudek a Damián Brigl ve 2. kategorii. Do druhého kola se kvalifikovalo šest účastníků z každé kategorie.

Předmětem druhého kola byl poslech a konverzace. Druhé kolo zamíchalo pořadím, kdy se nakonec vítězi stali v 1. kategorii se stejným počtem bodů Jan Kousal a Martin Kermes. Nakonec do obvodního kola postupuje Jan Kousal, o jehož postupu rozhodly jeho vynikající konverzační schopnosti. Z 2. kategorie postupuje do obvodního kola Sofia Kernytska. Po jejím menším zaváhání v gramatickém testu rozhodl o jejím vítězství úspěch v poslechu a konverzaci. Náhradníky do obvodního kola jsou Martin Kermes v 1. kategorii a Anna Kunka ve 2. kategorii.

Oběma vítězům gratulujeme, do obvodního kola přejeme hodně štěstí a všem zúčastněným děkujeme za snahu a nadšení, s jakým se soutěže zúčastnili.
Již nyní se těšíme na další ročník.

Bc. Marcela Sekyrová, Mgr. Juraj Hyža

Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce

Soutěže se  1. 2. 2018 zúčastnilo 23 účastníků ze základních škol Prahy 5. Mezi úspěšné řešitele se zařadili Adam Zachariáš a Matyáš Varga. Gratulujeme.

V obvodním kole obsadil Adam Zachariáš 14. místo, Matyáš Varga 18. místo z 22 účastníků.

Matematická olympiáda

24.1.2018 se na naší škole uskutečnilo obvodní kolo již 67. ročníku Matematické olympiády. V kategorii  Z5 (5. ročník) se zúčastnilo 46 účastníků, z nichž bylo 31 úspěšných řešitelů. Mezi úspěšné řešitele se z naší školy zařadili: Jan Halík – 2. místo (postupuje do krajského kola), Adam Krpeš – 6. místo, Štěpánka Bašová – 17. místo, David Ambros a jakub Hrbáček – 24. místo. Všem účastníkům soutěže děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

V obvodním kole školu reprezentovala Marie Gálová (9.B) a Iva Havlová (9.A). Děkujeme a gratulujeme.

Dějepisná olympiáda – školní kolo

16.1. 2018 proběhlo obvodní kolo soutěž, kterého se zúčastnilo 21 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Jan Birgus se stal jedním z 8 úspěšných řešitelů a obsadil 5. místo. Gratulujeme.

Letošní ročník je zaměřen na historii Československa v letech 1918 – 1939.

Školního kola se zúčastnilo 16 žáků a žákyň z 8. a 9. ročníku. Vítězem se stal Jan Birgus z 8. A, který získal 41 bodů.Nikdo z dalších účastníků nepřekročil hranici 60% bodů a nestal se úspěšným řešitelem, a proto pouze Jan postupuje do obvodního kola, které se uskuteční 16. ledna 2018.

Přehled soutěží 2016 -17

Přehled sportovních soutěží

Vybíjená dívky 6. ročník 3. místo
Atletický trojboj smíšené 2. – 3. ročník 2. místo
štafeta 3. místo
Atletický trojboj smíšené 4. – 5. ročník 2. místo
štafeta 2. místo
Mc´Donalds´ Cup – kopaná hoši 2. – 3. ročník 2. místo
hoši 4. – 5. ročník 3. místo
Přehazovaná dívky  5. ročník 2. místo
dívky 6. – 7. ročník 6. místo
Košíková dívky 6. – 7. ročník 4. místo
dívky 8. – 9. ročník 4. místo
Stolní tenis dívky 6. – 7. ročník 3. místo
dívky 8. – 9. ročník 2. místo
hoši 6. – 7. ročník 4. místo
hoši 8. – 9. ročník 2. místo
dívky 4. – 5. ročník 1. místo
hoši 4. – 5. ročník 1. místo
Plavání dívky 6. – 7. ročník 6. místo
dívky 4. – 5. ročník 1. místo
hoši  4. – 5 ročník 3. místo
hoši  6. – 7. ročník 5. místo
starší žákyně a žáci neměli zájem
Florbal smíšené družstvo 4. – 5. ročník 1. místo, postup do krajského kola – 6. místo v Praze
dívky 6. – 7. ročník 5. místo
dívky 8. – 9. ročník 5. místo
hoši  6. – 7. ročník 7. místo
hoši  8. – 9. ročník 6. místo
Přespolní běh dívky 4. – 5. ročník 2. místo
hoši 4. – 5. ročník 3. místo
dívky 6. -7. ročník 5. místo
hoši 6. – 7. ročník 8. místo
dívky 8. – 9. ročník 1. místo (postup do krajského kola)
hoši 8. – 9. ročník 8. místo
Minifotbal hoši  6. – 7. ročník 7. místo
hoši 8. – 9. ročník 4. místo

Přehled vědomostních a uměleckých soutěží 2016 -17

Pythagoriáda

V obvodním kole naši školu reprezentovalo 10 žáků 5. ročníku. Mariana Hospodská obsadila 6. místo, Lucie Lamačová a Evelína Karlíková 13. místo, Inna Vorokhta 21. místo, Andera Břeská  a David Zoubek 29. místo. Ostatní se neprobojovali mezi hodnocené soutěžící. Přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice.

Klokan – celostátní matematická soutěž

Ve velké konkurenci celopražského kola dosáhl v kategorii Kadet vynikajícího výsledku Pavel Holý (9.C), který se zařadil mezi 12 nejúspěšnějších řešitelů s plným počtem 120 bodů. Gratulujeme!

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Oblastního kola se zúčastnilo družstvo 5. ročníku – Daniel peslar, Ondřej Valtr, Terza Hajduková, Zoe Nováková, Richard Smatana a Andrea Břeská a družstvo 7. ročníku – Věra Prokešová, Michal Opletal, David Šišpera, Kristýna Hozáková, Jakub Mareš. Obě družstva obsadila 3. místo. Gratulujeme!

Obvodní kolo v biologické olympiádě

10.4.2017 proběhlo obvodní kolo pro kategorii D, ve které se Adam Zachariáš umístil mezi žáky víceletých gymnázií a základních škol na krásném 6. místě. V kategorii C dosáhla Iva Havlová na 7. místo. Gratulujeme.

Obvodní kolo v olympiádě anglického jazyka

Naši školu reprezentovaly v kategorii I.A žákyně  Anna Marie Kunka a v kategorii II.A Šarlota Mayrová. Obě shodně obsadily 7. místo. Gratulujeme!

Obvodní kolo v matematické olympiádě

Kategorie Z9

Soutěže se zúčastnilo 65 soutěžících ze základních škol (pouze 6 účastníků) a víceletých gymnázií z obvodu Prahy 5. Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku Tobiáš Matoška a Pavel Holý, kteří se zařadili mezi 44 úspěšných řešitelů olympiády (pouze 3 žáci ze ZŠ) a obsadili 31. a 37. místo. Blahopřejeme.

Kategorie Z5

Celkově se zúčastnilo 44 žákyň a žáků 5. ročníku ze základních škol Prahy 5. Mezi 18 úspěšných řešitelů se zařadili i naši reprezentanti Andrea Břeská – 2. místo, Kateřina Ježková – 4. místo, Ondřej Zvelebil – 13. místo. Celkově se z naší školy soutěže zúčastnlo 10 žáků. Všem gratulujeme a přejeme další úspěch.

Přehled soutěží 2015 -16

Přehled sportovních soutěží

Přehazovaná 5. ročník (hoši) 2. místo
5. ročník (dívky) 3. místo
Dětský fotbalový pohár 1. – 2. ročník (hoši) 6. místo
Vybíjení – celopražské kolo 4. – 5. ročník (hoši) 3. místo
                   (dívky) 6. místo
Vybíjená – obvodní kolo 4. – 5. ročník (hoši) 1. místo
                   (dívky) 1. místo
Plavání 5. ročník       (hoši) 4. místo
                   (dívky) 3. místo
8. – 9. ročník (hoši) 3. místo
4. – 5. ročník (dívky) 3. místo
6. – 7. ročník (dívky) 6. místo
Florbal 6. – 7. ročník (dívky) 5. místo
8. – 9. ročník (hoši) 4. místo
4. – 5. ročník (smíšené) 2. místo
Stolní tenis 6. – 7. ročník (dívky) 2. místo
4. – 5. ročník (hoši) 2. místo
                   (dívky) 4. místo
Přespolní běh 4. – 5. ročník (dívky) 2. místo
4. – 5. ročník (hoši) 3. místo

Přehled vědomostních a uměleckých soutěží 2015 -16

Uvažuj logicky

V úterý 12. dubna 2016 proběhl  21. ročník této naší autorské matematické soutěže, které se zúčastnilo 94 žáků 4. a 5. ročníku základních škol Prahy 5 a 13.
Velkým úspěchem je umístění žáků našich pátých tříd – Barbora Lišková a Pavel Svoboda obsadili shodně 2. místo, Matěj Tlapák a Martin Kermes se umístili na 5. místě.
Z žáků čtvrtých tříd se nejlépe umístil David Doubek – 12. místo. Lucie Lamačová byla na 16. místě, Karolína Kunstová na 20. místě, Vladislav Ganich na 26. místě a Vojtěch Horký na 41. místě.
Mgr. V. Jenšíková

Literární soutěž pro 4. a 5. ročník

V tomto roce se naší autorské soutěže zúčastnil vysoký počet žáků základních škol Prahy 5 a 13, aby změřili své síly v nápaditosti, originalitě a umění vládnout slovem. Letošní zadání se zpočátku zdálo obtížné, ale nakonec příběhy byly velmi zdařilé a poutavé. Martin Očenášek si v kategorii 5. ročníku  vypsal 2. místo.

Gratulujeme a přejeme  mnoho nápadů pro další příběhy.

Mgr. V. Schlossbauerová, Mgr. D. Prokšanová

Matematická soutěž Klokan 2016

V obvodním kole této soutěže dosáhl v kategorii Klokánek (4. – 5. ročník) plného počtu bodů Matěj Tlapák a obsadil dělené 1. místo. V celopražském kole získal společně s dalšími 26 soutěžícími plný počet bodů.

Gratulujeme. Mgr. Věra Jenšíková

Obvodní kolo biologické olympiády

13.4.2016 se uskutečnilo obvodní kolo biologické olympiády, které se zúčastnilo 11 nejlepších žáků  z 11 základních škol  a víceletých gymnázií Prahy 5.

Vojtěch Petrák  obsadil 3. místo v kategorii D,  Adam Zachariáš obsadil 7. místo v kategorii D. Oba vzorně reprezentovali naši školu.

Gratulujeme. Mgr. Eva Kotrčová

39. ročník Pythagoriády žáků

22. března 2016 obvodní kolo Pythagoriády žáků 5. tříd Prahy 5 a Prahy 13. Celkem se zúčastnilo 84 žáků z 15 škol.
Naši školu reprezentovalo 10 žáků, z nichž Martin Kermes obsadil 1. místo a dosáhl plného počtu možných bodů.
Eva Soukupová, Barbora Lišková, Pavel Svoboda a Matěj Tlapák obsadili shodně dělené 5. místo.
Další čtyři žáci se stali úspěšnými řešiteli této soutěže.

V kategorii 6. ročníku obsadila Karina Ganich 2. místo, v kategorii 8. ročníku Pavel Holý 2. místo.
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Věra Jenšíková, Mgr. Jana Kunstová

65. ročník matematické olympiády

Již tradičně proběhlo na naší škole v úterý 19. ledna 2016 obvodní kolo Matematické olympiády žáků 5. – 9.  ročníku Prahy 5 a Prahy 13. Celkem se ho zúčastnilo 105 žáků ze 17 škol.

Naši školu reprezentovalo 10 žáků 5. ročníku, z nichž Martin Očenášek obsadil  3. místo a další tři se stali úspěšnými řešiteli této soutěže.

Jan Lederer z 6. ročníku se stal úspěšným řešitelem, Pavel Holý z 8.ročníku obsadil 3. místo.
Všem žákům gratulujeme.
Věra Jenšíková

Olympiáda v českém jazyce

9.2.2016 proběhlo obvodní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 27 soutěžících ze všech škol Prahy 5.Naši školu reprezentovali David Klusáček, který obsadil dělené 9. -11. místo a Miroslav Prokop, který se umístil na děleném 18. – 22. místě.

Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Zdena Urešová

Dějepisná olympiáda

26.ledna 2016 proběhlo obvodní kolo Prahy 5 v dějepisné olympiádě, kterého se zúčastnilo 20 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Vojtěch Přech dosáhl 60 bodů (9. místo) a postupuje do krajského kola soutěže. Vojtěch Petrák dosáhl 57 bodů a obsadil celkově 12. místo.

Gratulujeme. Mgr. Radim Stejskal

Mladý chemik

V obvodním kole soutěže Mladý chemik obsadil David Klusáček 1. místo a postupuje do dalšího kola.

V krajském kole David obsadil  6. místo a postup do celostátního kola mu unikl o pouhé dva body.

Gratulujeme. Mgr. Eva Kotrčová

Reprezentace našich žáků na mezinárodní scéně 2015

V naší škole studují žáci, kteří dosahují úspěchy i na mezinárodní scéně. Výrazného sportovního úspěchu dosáhla Karolína Kudláčková (9.A) na mistrovství světa juniorů v aerobiku 2015, když ve své kategorii obsadila 5. místo.

Mikuláš Zapletal (9.A) na mistrovství světa juniorů v kanoistice 2015 ve své kategorii získal 1. místo. Svůj úspěch ještě potvrdil vítězstvím se svým bratrem Vojtěchem Zapletalem (absolvent naší ZŠ) v další kategorii.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen sportovních úspěchů. Vedení školy

Přehled sportovních soutěží 2014 -15

V Malém poháru DDM Prahy 5 se žáci 1. stupně celkově umístili z 15 škol Prahy 5 na 3. místě.

Ve Velkém poháru DDM PRahy 5 se žáci 2. stupně umístili z 20 škol Prahy 5 na 7. místě.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme!

Vybíjená 4. – 5. ročník (hoši) 3. místo
4. – 5. ročník (dívky) 3. místo
Nohejbal 4. – 5. ročník (hoši) 3. místo
Přehazovaná 4. – 5. ročník (hoši) 5. místo
4. – 5. ročník (dívky) 3. místo
Pražský přebor v plavání 6. – 7. ročník (hoši) 1. místo
Dětský fotbalový pohár 1. – 2. ročník (hoši – postup do semifinálového kola) 3. místo
semifinálové kolo (10 družstev) 8. místo
Florbal 6. – 7. ročník (dívky) 6. místo
8. – 9. ročník (dívky) 6. místo
  8. – 9. ročník (chlapci)
(více o úspěchu zde)
3. místo
Stolní tenis 4. – 5. ročník (dívky) 1. místo
4. – 5. ročník (chlapci) 4. místo
6. – 7. ročník (dívky) 3. místo
6. – 7. ročník (chlapci) 2. místo
8. – 9. ročník (dívky) 3. místo
8. – 9. ročník (chlapci) 6. místo
O sportovní pohár MČP5 6. – 9. ročník (smíšené) 2. místo
Soutěž v přespolním běhu 4. – 5. ročník (smíšené) 3. místo
6. – 9. ročník (smíšené) 6. místo

Přehled soutěží 2014-15

Obvodní kolo v biologické olympiádě

23. a 27. 4. 2015 se uskutečnilo obvodní kolo biologické olympiády. Naši školu reprezentovali v kategorii D Jindřich Jiras(7. A) a v kategorii C Vojtěch Petrák (8. B), který obsadil krásné 5. místo v celkovém pořadí základních škol a víceletých gymnázií  (1. místo mezi žáky ZŠ). Děkujeme za reprezentaci a oběma gratulujeme.

Literární soutěž pro 4. a 5. ročník

Již po sedmnácté naše škola zorganizovala autorskou literární soutěž pro 4. a 5. ročníky. Zúčastnilo se 15 základních škol z Prahy 5 a 13. V kategorii 4. ročníku se Matěj Slavík (4.A) umístil na 2. místě. Gratulujeme.

Pražské poetické setkání 2015

16. března se uskutečnila další přehlídka mladých recitátorů. V II. kategorii získala Alena Hanousková Ocenění poroty. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Obvodní kolo matematické olympiády pro 2. stupeň

V obvodním kole v kategorii Z7 se Pavel Holý ze 7. A umístil na 2. místě z celkového počtu 23 účastníků z Prahy 5 a 13. Gratulujeme.

Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce

11. 2. 2015 proběhlo v DDM Prahy 5 pro Prahu 5 a 13 obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovaly Kristýna Tardíková, která v kategorii II. A obsadila ve finále 4. místo, a Veronika Vacková v kategorii I. A. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.

Obvodní kolo matematické olympiády pro žáky 5. ročníku

21. 1. 2015 se již tradičně na naší škole uskutečnilo obvodní kolo matematické olympiády 5. tříd pro Prahu 5 a Prahu 13. Soutěže se zúčastnilo 54 žáků z 10 škol Prahy 5 a 35 žáků ze 7 škol Prahy 13. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 6 žáků. Žákyně naší školy Eliška Heřmánková se umístila na 1. místě v Praze 5. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali Roman Dobiáš a Alice Herodesová a postupují do dalšího kola. Gratulujeme.

Přehled soutěží 2013/14

Uvažuj logicky

Námi pořádaná soutěž se stala na Praze 5 již tradicí, a proto nás nepřekvapil velký zájem soutěžících.

V kategorii 4. ročníku se zúčastnilo 45 soutěžících. Na 3. místě skončila Eliška Heřmánková, dále se zúčastnili Birgus Jan, Smrčková Anna, Saudek Samuel.

V kategorii 5. ročníku se zúčastnilo 50 soutěžících. Na 1. místě se umístili Svobodová Petra a Smatana Patrik, na 4. místě Zvelebil Jáchym, dále pak  se zúčastnila Sládečková Olga.

Všem účastníkům soutěže přejeme zápal pro logické myšlení i v dalších letech.

Literární soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku ZŠ

Naše škola již tradičně pořádá soutěž v tvořivém psaní pro žáky základních škol Prahy 5. V letošním ročníku  v kategorii 5. ročníku zvítězila Barbora Tůmová. Gratulujeme.

Soutěž Pythagoriáda 2013/14 pro žáky 5. ročníku ZŠ Prahy 5

Z celkového počtu 29 účastníků se naši reprezentanti umístili:

Zvelebil Jáchym (1. místo)

Svobodová Petra, Smatana Patrik (6. místo)

Soutěže se dále zúčastnili Soukup Adam, Behenský Pavel  a Magdalena Iroušková.

Všem děkujeme za reprezentaci školy.

Ekologická soutěž Zlatý list

Více zde

Biologická olympiáda 2014

V březnu 2014 proběhlo obvodní kolo biologické olympiády základních škol a víceletých gymnázií Prahy 5 a 13, které pořádal DDM Prahy 5.

V kategoriri C se zúčasnilo 14 soutěžících – žák Petr Štěpánek obsadil 5. místo. V kategorii D se zúčastnilo 12 soutěžících – žák Vojtěch Petrák obsadil 5. místo. Děkujeme za reprezentaci školy.

Pražské poetické setkání 2014

10. 11. března 2014 proběhlo obvodní kolo soutěže pro Prahu 5 a 13 v DDM Prahy 5. V II. kategorii obsadil Jakub Švihálek (5.D) první místopostupuje do krajského kola, které se uskuteční 13. dubna v DDM Prahy 8. Blahopřejeme a držíme palce.

Obvodní kolo Prahy 5 v dějepisné olympiádě

27. 1. 2014 se konalo obvodní kolo Prahy 5 pro základní školy a víceletá gymnázia v dějepisné olympiádě na téma “Město v proměnách času”. Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku – Jan Novotný a Anna Tukkerová. V celkovém pořadí 20 účastníků obsadila  Anna Tukkerová 5. místo a Jan Novotný 9. místo. Blahopřejeme.

Celopražské kolo soutěže v anglickém jazyce

24. 1. 2014 se konala soutěž TEEN Achievers, City & Guilds English Language Contest for basic and lower-secondary schools in Prague v Gymnáziu Hostivice, kterého se zúčastnily nižší třídy gymnázií, základní školy s rozšířenou výukou jazyků a základní školy z celé Prahy a okolí.

Žákyně naší školy v kategorii základních škol Karolína Umová (7. A)  obsadila 1. místo v kategorii A2Anička Tukkerová (9. A) také získala 1. místo v kategorii B1 (nižší úroveň maturitní zkoušky). Obě tak získaly možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku zcela zdarma. Gratulujeme!

Celkem se finálového kola zúčastnilo 52 soutěžících z 32 základních škol a nižších gymnázií z Prahy a Středočeského kraje.

Více zde

63. ročník matematické olympiády pro 5. ročník žáků základních škol Prahy 5 a 13

22. 1. 2014 se na naší škole uskutečnilo obvodní kolo matematické olympiády 5. tříd pro Prahu 5 a Prahu 13. Soutěže se zúčastnilo 37 žáků z 10 škol Prahy 5 a 49 žáků ze 7 škol Prahy 13. Žák naší školy Jáchym Zvelebil se umístil na 1. místě v Praze 5.

Přehled sportovních soutěží 2013-14

Vybíjená  (obvodní kolo) hoši               4. – 5. roční       1. místo

dívky              4. – 5. ročník      6. místo

dívky              6. ročník            4. místo

Mc Donald´s cup kopaná (obvodní kolo) smíšené          1. – 3. ročník      2.místo

Kopaná (semifinále pražského kola) hoši                      1. – 2. ročník       6. místo

Kopaná (obvodní kolo) hoši                                          1. – 2. ročník       2. místo

Florbal hoši                                                                4. – 5. ročník       3. místo

8. – 9. ročník       2. místo

Plavání dívky                                                              4. – 5. ročník       2. místo

6. – 7. ročník       3. místo

Stolní tenis dívky                                                        6. – 7. ročník       2. místo

hoši                                                          6. – 7. ročník       4. místo

Sportovní den MČP 5 “Aquadream”  – smíšené družstvo dívky, hoši

6. – 9. ročník        3. místo

Sportovní den škol o pohár starosty Prahy 5 – smíšené družstvo dívky, hoši

4. – 7. ročník        3. místo

Přespolní běh (obvodní kolo) dívky                                4. – 5. ročník       4. místo

hoši                                  4. – 5. ročník       3. místo

Malá kopaná (obvodní kolo) mladší žáci                                                  5. místo

starší žáci                                                    3. místo

Přehled sportovních soutěží 2012-13

Dračí lodě                                                      2. místo

Obvodní kolo

Přespolní běh – 6. a 7. ročník (hoši)                  2. místo

Přespolní běh – 4. a 5. ročník (hoši)                  2. místo

Přespolní běh – 4. a 5. ročník (dívky)                 3. místo

Malá kopaná  – 6. a 7. ročník (hoši)                  3. místo

Malá kopaná – 8. a 9. ročník (hoši)                   1. místo

Finále malé kopané – 8. a 9. ročník (hoši)          3. místo

Dětský fotbalový turnaj – 1. a 2. ročník (hoši)     5. místo

Stolní tenis   – 8. a 9. ročník (hoši)                    3. místo

Stolní tenis   – 8. a 9. ročník (dívky)                   3. místo

Plavání         – 8. a 9. ročník (smíšené)              3. místo

Florbal         – 8. a 9. ročník (hoši)                     2. místo

Florbal         – 6. a 7. ročník (hoši)                     3. místo

Košíková      – 6. a 7. ročník (hoši)                     3. místo

Košíková      – 6. a 7. ročník (dívky)                    3. místo

Odbíjená      – 8. a 9. ročník (hoši)                      3. místo

Odbíjená      – 8. a 9. ročník (dívky)                     2. místo

Kopaná MC Donalds Cup – 4. a 5. ročník (hoši)   1. místo

Kopaná MC Donalds Cup – 2. a 3. ročník (hoši)    6. místo

Přehazovaná – 4. a 5. ročník (hoši)                      3. místo

Atletika – Pohár rozhlasu – 8.a 9. ročník (hoši)      2. místo

(dívky)    5. místo

6.a 7. ročník (hoši)     5. místo

(dívky)    6. místo

Kopaná – Mc Donald´s Cup – 4. a 5. ročník (hoši)  2. místo (obvodní kolo)

4. místo (krajské kolo – 8 nejlepších týmů Prahy)

Nohejbal – 4. a 5. ročník (hoši)                             2. místo

Vybíjená – 6. ročník (hoši)                                   2. místo

(dívky)                                  3. místo

Literární soutěž

Naše škola pořádá literární soutěž v kreativním psaní pro žáky 3. – 5. ročníků. V letošním roce jsme vybrali téma “Přijede můj kamarád z Velké Británie”. Sešlo se mnoho zdařilých prací, přesto jsme museli vybrat nejlepší.

3. ročník:

2. místo Magdaléna Kopecká, ZŠ Chaplinovo nám.

4. ročník:

2. místo Magdaléna Iroušková, ZŠ Chaplinovo nám.

5. ročník:

2. místo Natrin Kroupová, ZŠ Chaplinovo nám.

Všem vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast a těšíme na shledanou příští rok.

Organizátorky soutěže Mgr. Věra Schlossbauerová a Mgr. Dana Prokšanová.

Obvodní kolo Pythagoriády 2012/2013 Prahy 5 a 13

Do obvodního kola se letos probojovalo 9 žáků z 6. ročníků, z nich 3 se stali úspěšnými řešiteli obvodního kola:

2. místo získal Filip Jozič z 6.A,

7. místo Mirek Prokop z 6.B a 28. z 97 soutěžících skončil Matěj Stibor z 6.B.

Z 5. ročníků se na 4. místě umístil Pavel Holý z 5.C a na 7. místě skončil Marek Honsnejman také z 5.C.

Krajské kolo Mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 2013

V kategorii Klokánek (5. ročník) se Pavel Holý (5.C) zařadil mezi 16 nejlepších řešitelů, kteří získali plný počet bodů.

5. června 2013 se také zúčastní vyhlášení všech vítězů krajských kol v aule DDM Praha 2, kde jako jediný vítěz krajského kola  bude zastupovat žáky základních škol na Praze 5.

Uvažuj logicky 2013

Tuto soutěž pravidelně pořádá naše škola pro žáky 4. a 5. ročníku Prahy 5 a 13. Celkově se zúčastnilo v každé kategorii 35 soutěžících.

Naši školu reprezentovalo 8 žáků. V kategorii 4. ročníků vyhrál Jáchym Zvelebil, v kategorii 5. ročníků se Nathanel Malý umístil na 3. místě.

Obvodní kolo  Mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 2013

V kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) splnilo správné řešení 127 řešitelů.  Mezi nimi Tadeáš Toman, Matěj Slavík, Anetta Vacurová.

V kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) splnilo 150 řešitelů. Z naší školy Pavel Holý, Nathanael Malý a Jáchym Zvelebil.

Obvodní kolo Dějepisné olympiády

Dne 28. ledna 2013 se uskutečnilo obvodní kolo Dějepisné olympiády na téma “Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím”. Obvodního kola se za naši školu zúčastnili dva žáci – Petra Vacková (9.B) a Rudolf Suk (9.C). Rudolf Suk obsadil 5. místo a postupuje do krajského kola, které se koná koncem března.

Předveď, co umíš na PC – obvodní kolo

Dne 6. 3. 2013 proběhlo na naší ZŠ a MŠ Barrandov obvodní kolo soutěže Předveď, co umíš na PC. Naše škola získala několik medailových míst:

1. a 2. místo v kategorii grafika pro 1. stupeň (Natálie Krištofová a Filip Lupjan)
3. místo v kategorii grafika pro 2. stupeň (Nisa Bölükbassi)
3. místo v kategorii prezentace (Jan Karabec)
3. místo v kategorii word (Marek Červenka)
1. a 2. místo v kategorii Word+excel – aplikační software (Matouš Jirásek a Otto Jeřábek)

62. ročník matematické olympiády 5. tříd

23. ledna 2013 se uskutečnilo na naší škole obvodní kolo Prahy 5 a Prahy 13. Soutěže se zúčastnilo 34 žáků z 9 škol Prahy 5 a 29 žáků ze 4 škol Prahy 13. Naši žáci zaznamenali obrovský úspěch. Obsadili první tři místa a další dva žáci byli mezi úspěšnými řešiteli.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Jak vypadalo vysvědčení za starých časů?

27. 3. 2023

… to se dozvíte na naší výstavě o školní dokumentaci, která proběhne v pondělí 3. 4. pro žáky a učitele školy od 10.00 h. a pro veřejnost od 15.00 h. do 17.00 hod. Vysvědčení, žákovské knížky, poznámky, pochvaly a napomenutí? Neváhejte se přijít podívat do kinosálu školy na skutečné skvosty, které laskavě zapůjčili učitelé, rodiče… Více

Velikonoční jarmark

24. 3. 2023

Zveme všechny, stejně jako v předchozích letech, na tradiční Velikonoční jarmark, který se koná v úterý 4. 4. 2023 v čase od 15 do 17 h. Můžete se těšit na velikonoční dekorace, dobroty i lahodné nápoje. Letos proběhne nově také swap oblečení. Vše připravují naši žáci za podpory učitelského sboru, organizaci zajišťuje Žákovský parlament. Přijďte… Více

Živé sovy okouzlily naše prvostupňové žáky a žákyně

10. 3. 2023

V pondělí 6. března čekal žáky prvního stupně zajímavý přírodovědný program. Měli jsme možnost se na dosah ruky setkat s většinou u nás žijících sov. Dozvěděli jsme se spoustu informací o způsobu jejich života, mimořádně vyvinutých smyslech a o sovích rekordmanech. Už víme, proč jsou některé druhy našich sov ohrožené. Viděli jsme velkolepou ukázku letu výra velkého… Více