Základní škola a mateřská škola Barrandov

Andersenova noc a filmová noc na 2. stupni

12. 4. 2019  |  Školní aktuality

28. 3. – 29. 3. 2019

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou svádíme v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí o pohádky a dětské čtenářství. Již po patnácté se letos naše škola zúčastnila této mezinárodní akce na podporu čtenářství, čtenářských dovedností dětí a zvýšení zájmu o čtení.

V průběhu večera se jednotlivé třídy prožily připravený program – divadelní dílny zaměřené na dramatizaci pohádek, hry a soutěže orientované na znalost pohádek, pohádkových bytostí a postaviček z dětské literatury, výtvarné dílny, promítání a předčítání pohádek našich autorů i Hanse Christiana Andersena. Prvňáčky navštívila paní spisovatelka Jana Semelková a povídala si s nimi o knihách, o psaní i svých knihách. Sedmáci předčítali svých mladším spolužákům.

…no a nakonec přišlo sladké spaní a pak ráno a konec našeho nočního dobrodružství ve škole. Po snídani jsme v započaté práci pokračovali projekty v jednotlivých třídách. Akce se dětem i nám, kteří jsme ji připravovali, moc líbila a těšíme se již na pokračování v příštím roce.

 

Filmová noc

Ve čtvrtek 28. března se opět na naší škole na 2. stupni  konala filmová noc – tentokrát s Večerníčkem. Zúčastnily se  třídy 6. A, 6. B, 6. C, 7. A a 9. A. Třída 9. B měla vzhledem k další akci následující  den alespoň “hororový filmový večer” do 22 hodin. Téma “Večerníčků” nebylo zvoleno náhodně – využili jsme datum 28. března, které je spojeno s výročím narození Jana Ámose Komenského, velkého pedagogického myslitele, a jeho  myšlenky “Škola hrou”.

V pátek 29. března dopoledne každá třída zpracovávala téma projektu – v 6. ročníku téma “Krteček” – celosvětově známá večerníčkovská postavička, 7. třída se zamyslela nad vybranými citáty J.Á. Komenského,  9. A zmapovala Komenského život a jeho tvorbu.

Měla jsem jako třídní učitelka 9. ročníku trošku obavy, jak děti toto téma přijmou, ale hned začaly vzpomínat na své oblíbené večerníčky a rozdělovaly si, jaké CD kdo přinese a na jaký večerníček zavzpomínají. Pat a Mat, Bolek a Lolek, Potkali se u Kolína, to byly asi nejoblíbenější. Snad právě proto, že žáky už tíží strach z přijímacích zkoušek, tak přivítali možnost odpoutat myšlenky a odpočinout si. Na dobrou noc si žáci mohli vybrat film podle svého výběru.  Po pár minutách však film vypnuli a povídali si, hráli hry, jako by si uvědomovali, že společně prožitých chvil v rámci třídy už do konce školního roku příliš nezbývá.

 

 

 

 


FotogalerieBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více