Základní škola a mateřská škola Barrandov

Anglie 2015 – potvrzení zájezdu + záloha

18. 11. 2014  |  Školní aktuality

Vážení rodiče a žáci,
rádi bychom Vás informovali, že jsme naplnili připravovaný zájezd do Velké Británie v červnu 2015. Všichni přihlášení žáci, kteří odevzdali vyplněnou přihlášku, jsou zařazeni a tímto žádáme jejich zákonné zástupce o neprodlené uhrazení zálohy. Veškeré potřebné informace naleznete na internetových stránkách školy.

Záloha 3 000 Kč se hradí na účet CK Výuka jinak:
č. účtu: 1382358183/0800
variabilní symbol ve tvaru data narození dítěte – DDMMRRRR
(například datum narození 13.9.2000 – variabilní symbol u platby bude 13092000).

Ing., Mgr. Alžběta KubcováBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více