Základní škola a mateřská škola Barrandov

Další krok k normálu – od 30.11. se vrací většina tříd do školy

24. 11. 2020  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče a milé děti,

prvňáčci a druháčci už si užívají skoro normální vyučování. Ostatní to čeká od pondělí 30. 11. 2020, ale ne všechny. Je to trochu složitější. Nesmíme prolínat jednotlivé třídy, takže musíme trošku změnit systém i organizaci, nicméně rozvrh zůstává stejný. Zároveň některé třídy 2. stupně zůstanou doma na distanční výuce a po týdnu se vystřídají s těmi, kteří byli ve škole. Jak to tedy bude?

1. stupeň: bude chodit do školy pravidelně každý den – velkou přestávku a mnohé vyučovací hodiny proběhnou venku, musíme pravidelně větrat – teplé oblečení si tedy přibalte s sebou

2. stupeň: také budeme často větrat a  pobývat venku (určitě všechny tělocviky) – vezměte si  s sebou teplé oblečení

 • 9. třídy budou chodit do školy pravidelně každý den
 • v lichém týdnu (začínáme 30.11. lichým týdnem) budou chodit do školy třídy 6.A, 6.C, 8.A, 8.C
 • v sudém týdnu (tedy od 7. 12.) budou chodit do školy třídy 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.B

Zahájení ranní výuky – platné pro 1. i 2. stupeň, děti se setkají před školou v níže uvedený čas – 2. stupeň půjde do šaten, 1. stupeň počká na svou paní učitelku u stromu s číslem svého ročníku:

 •  třídy A  – 7.50 h.
 • třídy B – 7.55 h.
 • třídy C – 8.00 h.
 • třídy D – 8.05 h.

Třídy, které zůstanou doma na distanční výuce budou normálně pokračovat ve výuce  jako doposud – dle rozpisu videokonferencí a zadávaných úkolů. V sudém týdnu přijdou do školy a svou roli si vymění s třídami z lichého týdne, které budou pracovat distančně.

Provoz školní družiny od 30. 11. 2020:

 • ranní družina není v provozu
 • 1. třídy – do 17.30 h.
 • 2. třídy – do 17 h.
 • 3. třídy do 16 h.

Děti je možno vyzvedávat pouze ve vestibulu školy. Technicky není možné dohlédnout na to, kdo odvádí dítě ze školy např. od vstupní brány školy. Předem děkujeme za pochopení.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením nejsme bohužel schopni zajistit družinu pro 4. a 5. třídy ani provoz školní knihovny.

Provoz školní jídelny od 30. 11. 2020:

11.00 – 14.00 hod.

Všichni strávníci budou mít automaticky přihlášeny obědy (týká se i žáků na distanční výuce!). Je tedy třeba si oběd aktivně odhlásit. Žáci na distanční výuce a cizí strávníci mohou odebírat jídlo pouze do jídlonosičů. 

Svačiny není možné odebírat z důvodu hygienických opatření.

Všichni žáci musí mít nasazenu roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

Organizace v době covidové je opravdová výzva pro nás pro všechny. Zaměstnanci školy se činí ze všech sil. Vás jistě také čekají obtížné chvíle. Věřím však, že to společně zvládneme. Jde o to, aby mezi námi bylo co nejméně nemocných, nemluvě o vážně nemocných. Dodržujme tedy všechna pravidla tak, abychom si udrželi pevné zdraví.

Přes všechna úskalí – těšíme se na vás ve škole!

Mgr. Veronika Holíková, ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více