Základní škola a mateřská škola Barrandov

Další krok k normálu – od 30.11. se vrací většina tříd do školy

24. 11. 2020  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče a milé děti,

prvňáčci a druháčci už si užívají skoro normální vyučování. Ostatní to čeká od pondělí 30. 11. 2020, ale ne všechny. Je to trochu složitější. Nesmíme prolínat jednotlivé třídy, takže musíme trošku změnit systém i organizaci, nicméně rozvrh zůstává stejný. Zároveň některé třídy 2. stupně zůstanou doma na distanční výuce a po týdnu se vystřídají s těmi, kteří byli ve škole. Jak to tedy bude?

1. stupeň: bude chodit do školy pravidelně každý den – velkou přestávku a mnohé vyučovací hodiny proběhnou venku, musíme pravidelně větrat – teplé oblečení si tedy přibalte s sebou

2. stupeň: také budeme často větrat a  pobývat venku (určitě všechny tělocviky) – vezměte si  s sebou teplé oblečení

 • 9. třídy budou chodit do školy pravidelně každý den
 • v lichém týdnu (začínáme 30.11. lichým týdnem) budou chodit do školy třídy 6.A, 6.C, 8.A, 8.C
 • v sudém týdnu (tedy od 7. 12.) budou chodit do školy třídy 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.B

Zahájení ranní výuky – platné pro 1. i 2. stupeň, děti se setkají před školou v níže uvedený čas – 2. stupeň půjde do šaten, 1. stupeň počká na svou paní učitelku u stromu s číslem svého ročníku:

 •  třídy A  – 7.50 h.
 • třídy B – 7.55 h.
 • třídy C – 8.00 h.
 • třídy D – 8.05 h.

Třídy, které zůstanou doma na distanční výuce budou normálně pokračovat ve výuce  jako doposud – dle rozpisu videokonferencí a zadávaných úkolů. V sudém týdnu přijdou do školy a svou roli si vymění s třídami z lichého týdne, které budou pracovat distančně.

Provoz školní družiny od 30. 11. 2020:

 • ranní družina není v provozu
 • 1. třídy – do 17.30 h.
 • 2. třídy – do 17 h.
 • 3. třídy do 16 h.

Děti je možno vyzvedávat pouze ve vestibulu školy. Technicky není možné dohlédnout na to, kdo odvádí dítě ze školy např. od vstupní brány školy. Předem děkujeme za pochopení.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením nejsme bohužel schopni zajistit družinu pro 4. a 5. třídy ani provoz školní knihovny.

Provoz školní jídelny od 30. 11. 2020:

11.00 – 14.00 hod.

Všichni strávníci budou mít automaticky přihlášeny obědy (týká se i žáků na distanční výuce!). Je tedy třeba si oběd aktivně odhlásit. Žáci na distanční výuce a cizí strávníci mohou odebírat jídlo pouze do jídlonosičů. 

Svačiny není možné odebírat z důvodu hygienických opatření.

Všichni žáci musí mít nasazenu roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

Organizace v době covidové je opravdová výzva pro nás pro všechny. Zaměstnanci školy se činí ze všech sil. Vás jistě také čekají obtížné chvíle. Věřím však, že to společně zvládneme. Jde o to, aby mezi námi bylo co nejméně nemocných, nemluvě o vážně nemocných. Dodržujme tedy všechna pravidla tak, abychom si udrželi pevné zdraví.

Přes všechna úskalí – těšíme se na vás ve škole!

Mgr. Veronika Holíková, ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Velikonoční jarmark

24. 3. 2023

Zveme všechny, stejně jako v předchozích letech, na tradiční Velikonoční jarmark, který se koná v úterý 4. 4. 2023 v čase od 15 do 17 h. Můžete se těšit na velikonoční dekorace, dobroty i lahodné nápoje. Letos proběhne nově také swap oblečení. Vše připravují naši žáci za podpory učitelského sboru, organizaci zajišťuje Žákovský parlament. Přijďte… Více

Živé sovy okouzlily naše prvostupňové žáky a žákyně

10. 3. 2023

V pondělí 6. března čekal žáky prvního stupně zajímavý přírodovědný program. Měli jsme možnost se na dosah ruky setkat s většinou u nás žijících sov. Dozvěděli jsme se spoustu informací o způsobu jejich života, mimořádně vyvinutých smyslech a o sovích rekordmanech. Už víme, proč jsou některé druhy našich sov ohrožené. Viděli jsme velkolepou ukázku letu výra velkého… Více

Celoškolní soutěž ke Dni učitelů

10. 3. 2023

Milí žáci a žákyně! V minulém školním roce jsme v měsíci březnu vyhlásili Soutěž o nejmenší, největší, nejzajímavější a nejstarší knihu. Přinesli jste tolik knih, že jsme je všechny vystavili v kinosále a výstava zaujmula nejednoho malého či většího čtenáře. Pro letošní rok se chceme věnovat škole a oslavě Dne učitelů. Nelekněte se, žádné učení,… Více