Základní škola a mateřská škola Barrandov

Den knihy v naší škole

6. 4. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Březen je měsíc knihy, 28. března výročí dne narození vzdělance, knihomola, autora moudrých knih a jednoho ze zakladatelů moderní pedagogiky Jana Amose Komenského. O pár dnů později, 2. dubna,  slavíme výročí narození Hanse Christiana Andersena. Takové události nemůžeme nechat přejít bez povšimnutí…

V pátek 1. dubna proběhla v kinosálu velká soutěžní výstava knih, ve zcela vážném duchu, nejednalo se o žádný apríl. Všichni žáci měli možnost přispět do výstavy knihami, učitelé se také rádi zapojili.

Pár údajů pro představu:

  • Knihy přineslo 61 dětí ze 13 tříd, rekordní
  •  byla  2.A – 16 dětí. Celkem 5 pedagogů přispělo 19 knihami.
  • Celkový počet knih – 70.
  • Zvláštní kategorie – z důvodu roku vydání a vysoké hodnoty knihy pouze ve formě fotokopie – knihy z r. 1739, 1850 a 1873.
  • Kategorie “mini” – děti přinesly nebo vyrobily 36 “knížeček”.

 

 • Kuriozní tituly: Duchovní budíček; Ruko a leboznalectví; Čím srdce – čím jsi zhřešilo.

Všechny třídy, zvláště žáci 1. stupně, měli možnost přijít si knihy prohlédnout a také vyslechnout zajímavý výklad paní asistentky a učitelky češtiny jako cizího jazyka  Šárky Polochové, které za tuto krásnou iniciativu děkujeme!

Tituly, které získaly ocenění v jednotlivých kategoriích, naleznete na fotografiích níže, všem výhercům blahopřejeme!Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více