Základní škola a mateřská škola Barrandov

Den otevřených dveří – děkujeme za návštěvu!

2. 3. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Milí rodiče a přátelé školy, stávající i budoucí žáci a žákyně!

Velmi všem děkujeme za Vaši návštěvu. Doufáme, že jste si včerejší den ve společnosti našich šikovných žáků a zapálených učitelů a učitelek opravdu užili.

Věříme, že jste se dozvěděli veškeré informace, našli jste odpovědi na Vaše otázky a zejména opět zažili školní atmosféru na vlastní kůži.  Doufáme, že jste měli možnost zažít autentickou atmosféru dění u nás a možná jste s uspokojením zjistili, že škola, kterou jste navštěvovali Vy samotní, doznala významných změn. Naše škola se snaží být otevřená k Vám, k žákům, k učitelům. Vážíme si Vašeho zájmu o dění u nás. Dále bychom chtěli poděkovat našim žákům, žákyním a pedagogům, kteří se do příprav Dne otevřených dveří pustili s opravdovým nadšením. Bez Vás by byla škola pouhou institucí, bez života a obrovské tvůrčí síly, která je hybným motorem učení, touhy po sebezdokonalování a překonávání sebe sama.

Děkujeme všem a za rok opět na shledanou a ahoj!



Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více