Základní škola a mateřská škola Barrandov

Dopravní hřiště pro veřejnost – upozornění

24. 9. 2018  |  Školní aktuality

Vážení návštěvníci dopravního hřiště,

škola se snaží, aby hřiště bylo přístupné i pro veřejnost. Často se však stává, že návštěvníci nedodržují provozní řád DDH a ještě jsou hrubí ke správci, když je upozorní na dodržování pravidel (provozní řád u vstupu na DDH). Kromě jiného je přísný zákaz jízdy na kolečkových bruslích a vstup psů!

Pokud se tato situace bude opakovat a návštěvníci nebudou dodržovat pokyny správce, je to důvod , aby DDH bylo pro veřejnost uzavřeno.

Děkujeme všem, kteří dodržují provozní řád DDH!

Vedení školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více