Základní škola a mateřská škola Barrandov

Jak se připravit na nový školní rok?

27. 8. 2021  |  Školní aktuality

Mnozí z vás se jistě před 1. školním dnem chystají na nákupy. Jak se tedy vybavit? Běžně je třeba pořídit aktovku nebo školní batoh, vhodné přezůvky, oblečení na sportovní aktivity.

Stejně jako vloni celou akci rodičům i žákům zjednodušíme: pracovní sešity bude možno nakoupit jednotně v balíčku, který bude k prodeji přímo ve škole – v pondělí 6. 9.

Podrobnosti obdrží děti od třídního učitele. Žáci 1. stupně obdrží od učitelů také informaci o sešitech.

Žáci 2. stupně sešity letos nakupovat nemusí, nebudou je potřebovat. Po dohodě s učitelským sborem jsme přistoupili k racionálnímu řešení. Škola zajistí pro tyto děti plastové pořadače s papíry do kroužkového bloku a s oddělovačem. K mání budou také v pondělí 6. 9.  Podrobnosti sdělí třídní učitelé. Jedná se o moderní a progresivní řešení s mnoha výhodami:

  • sníží se hmotnost školního batohu, protože zmizí potřeba mnoha různorodých sešitů, a uleví se zádům
  • žák bude mít své poznámky na jednom místě, při přecházení ze třídy do třídy, při přípravě doma nebude složitě dohledávat správný sešit – tím se také sníží počet zapomenutí, poznámek a případných kázeňských postihů
  • všichni učitelé budou požadovat jednotný postup při vedení poznámek – děti se budou snáze orientovat, zlepší se systematičnost zápisu
  • obsah výuky se zpřehlední nejen pro žáka, ale také pro rodiče

Věříme, že toto řešení “vše v 1” přivítáte: odpadne vám shánění sešitů, ušetříte čas a rodiče v budoucnu také nervy při snaze kontrolovat studijní snahu svých ratolestí. Žáci se budou soustředit na obsah studia a nikoliv na jeho formu.

 

Mgr. Veronika Urban Volfová

ředitelka školy

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Sportovní projekt – zhodnocení

18. 10. 2021

Během projektových dní se naši žáci mohli přesunout v čase a zacvičit si Spartakiádu. Hudbu, námět i choreografii si žáci připravili sami.   Podívejte se na video, které taktéž připravili žáci.         Více

Výtěžek 6 375,- Kč již putuje na ZŠ Moravská Nová Ves

13. 10. 2021

Milí žáci, Vážení rodiče a učitelé. Chtěli bychom poděkovat Vám všem za účast na Knižním jarmarku, který včera zorganizovali žáci a žákyně školního parlamentu. Výtěžek je opravdu krásný! Celková vybraná částka je 6 375,- Kč. Částka bude poukázána na transparentní účet ZŠ Moravská Nová Ves, která byla v červnu velmi vážně poškozena ničivým tornádem. https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013203349/Mestys-Moravska-Nova-Ves   Více

Malí školáci na dopravním hřišti

10. 10. 2021

Hlavní cíl: působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí. V naší škole se nachází velmi hezké a praktické dopravní hřiště. Ve spolupráci s dopravním instruktorem jsme uspořádali „kurz dopravní výchovy“ pro malé školáky přímo v praxi. Naši malí cyklisti si zábavnou formou vyzkoušeli pohyb v provozu. Celá akce měla příznivý ohlas. Více