Základní škola a mateřská škola Barrandov

Komunitní akce naší školy aneb Vyhrab si svou zahradu

10. 11. 2021  |  Školní aktuality

V sobotu 6.11. se konala v areálu školy komunitní akce příznačně nazvaná Vyhrab si svou zahradu. Jak již sám název říká, společnými silami jsme připravili naši školní zahradu a celý areál na zimní období. Plni elánu  a povzbuzeni ranním chladným počasím jsme se s chutí vrhli na hrabání listí a celkovou přípravu travnatých ploch na zimu. Ve škole se sešlo velké množství pomocníků z řad rodičů, dětí a učitelského sboru. Hojná účast nás velmi příjemně překvapila a uvítali jsme každou pomocnou ruku, která přidala ruku k dílu. Bylo velmi příjemné sledovat zápal našich, zejména mladších, žáčků a žákyň a trpělivost a vytrvalost jejich rodičů. Samotný bioodpad neboli shrabané listí odnášeli největší siláci do prostoru budoucí permakulturní zahrady jako základ budoucího kompostu. Stejně tak jsme si my, pedagogický sbor, užili naše vzájemné setkání v odlišných rolích i módních kreacích.

Počasí nám opravdu přálo. Celou komunitní akci jsme zpestřili těm nejmenším uspořádáním opičí dráhy. Nesmíme ale opomenout ten nejpříjemnější zážitek. Po uspokojivém pracovním výkonu jsme svá zmožená těla nasytili vlastnoručně opečenými špekáčky a topinkami. Celá akce se opravdu vydařila a chtěli bychom tímto poděkovat všem rodičům, dětem a vyučujícím, kteří si našli chvilku a tuto akci svojí aktivní přítomností podpořili.

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více