Základní škola a mateřská škola Barrandov

Naši žáci se účastní mezinárodních konferencí

13. 12. 2019  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Polytechnická výchova a její budoucnost bylo tématem mezinárodní Žákovské konference, která se konala 28. – 29.11. 2019. Na půdě radnice Městské části Praha 5 se sešlu žáci a pedagogové základních a středních škol ze sedmi zemí Evropské unie. (video z akce ZDE)

Žáci si mohli vyzkoušet práci s elektrickým obvodem, řezání obkladaček nebo modelování  keramickou hlínou. Cennou zkušeností pak byla prezentace v anglickém jazyce, ve které oba dva Martinové představili naši školu a její speciální dílny. Další den se pak zapojili do panelové diskuze s tématy jako potenciál a prestiž řemesel na trhu práce a budoucnost polytechnické výchovy. Vedli si skutečně skvěle a my jim můžeme za reprezentaci školy upřímně poděkovat!

Druhý den  účastníci konference navštívili naši školu, kde kde jsme jim mohli ukázat špičkové venkovní sportoviště, specializované učebny fyziky, chemie, přírodopisu, PC, 3D tisku atd. a také naší keramickou dílnu a kuchyň. Úlohy průvodců se ujali žáci 6.B. Přes počáteční obavy z jazykové bariéry jim to šlo výborně!

Pro naše žáky je nejcennější, když mohou znalosti uplatnit v praxi a zjistit, že fungují. Pro nás je nejcennější vidět, že naši žáci obstojí a vedou si skvěle!

Děkujeme!


FotogalerieBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více