Základní škola a mateřská škola Barrandov

Mezinárodní projekt "Zavazadlo" (La Malle)

5. 3. 2014  |  Školní aktuality

Motto: Dejte lidem prostor, aby s vámi cestovali, ale ne tak, aby cestovali za vás.

V naší škole byl zahájen projekt Zavazadlo “La Malle”, který probíhá v pilotní třídě 2.C od 28.2. do konce letošního školního roku jako experiment. V případě úspěšného průběhu bude využíván v dalších třídách od příštího školního roku.

Jsme první českou školou, kde je tento projekt realizován. Dosud podle něj pracují učitelé s žáky ve věku 7 – 11 let v pěti francouzských školách v oblasti Bretaně. Odtud jej k nám přivezli hlavní tvůrci, zástupci vzdělávací společnosti T.E.E.M., Patrick Le Doaré (choreograf a ředitel) a Maribe Demaille (choreografka a tanečnice), kteří byli osloveni taneční lektorkou naší školy Janou Bitterovou, aby nám jej představili.

Projekt pracuje na principu „psaní pohybem“, což je programovou náplní vzdělávací společnosti T.E.E.M., která má s těmito aktivitami bohaté pedagogické zkušenosti, a je podporován učiteli, kulturními pracovníky i výchovnými poradci ve Francii.
Jde o projekt s pedagogicko-uměleckým záměrem a přesahem do různých předmětů, splňující kompetence a kritéria současné výuky. Doufáme, že povede ke zlepšení dovedností dětí v pohybové oblasti, rozvoji motoriky, prohloubení vnímání, naslouchání, kreativitě i soustředění dětí, uvědomění si vlastního těla a sebevyjádření.

Projektu předcházely dílny Psaní pohybem, které Patrick a Maribé vedli ve třídách 2.C a 2.B. Poté proběhly informativní schůzky s vedením školy a učiteli, kde nám bylo předvedeno Zavazadlo a předána metodická příručka pro učitele přeložená do českého jazyka. Nakonec bylo Zavazadlo předáno žákům 2.C.

V Zavazadle (tvarem skutečného lodního kufru) budou v různých schránkách děti objevovat úkoly, po jejichž splnění získají od správce klíč k další zásuvce. Splní-li všechny úkoly, dostanou klíč od poslední schránky “Paměti zavazadla”. Dostávají se tak na „cestu objevů“ – odhalování tajemství, sebepoznání, imaginaci a také sebehodnocení.

(Fotografie z projektu najdete v rubrice Základní škola/Z jednotlivých tříd.)

Mgr. Lenka MěcháčkováBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více