Základní škola a mateřská škola Barrandov

Mikulášské dílny spojené s adventním jarmarkem

10. 11. 2016  |  Školní aktuality

Kdy to bude?
6. 12. 2016 od 16 hodin do 18 hodin.

Co Vás čeká?
Příjemná adventní atmosféra, milé a usměvavé lektorky i lektoři z řad učitelů, vychovatelů, žáků i rodičů pestrá nabídka 7 dílen.

Kde to bude?
Ve školní jídelně a v 1. patře 1. stupně základní školy.

Kolik zaplatíte?
Za 1 dílnu 35 Kč.

Komu uhradíte?
Třídnímu učiteli nebo paní Rynešové (ekonomce školy).

Kdy uhradíte?
Jakmile se Vaše dítě po dohodě s Vámi zapíše do seznamu dané dílny, můžete ihned druhý den poslat peníze po dítěti. Veďte děti k samostatnosti a nechte je dílny zaplatit.

Podrobnosti:
• Z nabídky dílen si můžete vybrat maximálně tři dílny.
• Děti do věku 12 let jen v doprovodu dospělé osoby.
• Dílny budou začínat vždy v určitou dobu:
1. dílna od 16 do 16:30 hodin, pak následuje přesun na další dílnu,
2. dílna od 16:45 do 17:15 hodin a opět přesun na další dílnu,
3. dílna od 17:30 do 18 hodin.
• Na nástěnce ve vestibulu jsou pro Vás připraveny ukázky výrobků z jednotlivých dílen. V termínu od 14. 11. 2016 do 30. 11. 2016 se mohou děti zapisovat na seznamy jednotlivých dílen, které budou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu školy. Zaměstnanci školy Vám s tím rádi pomohou.

Doprovodný program:
• O přestávce jsme pro Vás připravili možnost občerstvení a krátkou ukázku našeho pěveckého sboru Barrambini a žáků 5. tříd v prostoru před školní jídelnou.

Adventní jarmark:
• Ve školní jídelně budou k prodeji výrobky, které pro Vás vyrobily děti naší školy.
• Cena výrobků se pohybuje v rozmezí 10 – 50 Kč.
• Finanční prostředky získané prodejem budou použity na adopci čápa černého v ZOO Praha v roce 2017.
• V rámci Adventního jarmarku si můžete zakoupit i výrobky Fondu Sidus a přispět tak na léčbu mnoha dětských pacientů.

Za Vaši pomoc předem děkujeme.

Přejeme příjemné adventní chvíle strávené nejen v naší škole.

Vedení školy


FotogalerieBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více