Základní škola a mateřská škola Barrandov

Mobilní planetárium

20. 6. 2018  |  Školní aktuality

Žáci naší školy v průběhu tří dnů po jednotlivých třídách navštěvovaly mobilní planetárium, kde zhlédli představení s výkladem lektora.

Děti z MŠ lektor provedl programem Život stromů. “Beruška Dorotka, světluška Mirek a chroust Toník vyprávěli v poutavém animovaném příběhu o úchvatných jevech a druzích, kterými je propletena rostlinná říše. Rostliny letní louky, stromy opadavé i jehličnaté, význam kořenů, kouzlo listů zvané fotosyntéza, důležitost rostlin pro život na Zemi,… Úžasný příběh motivující k ohleduplnosti k přírodě.”

Třídy 1. ročníku a přípravná třída zhlédly pohádku Jak putoval Měsíc na návštěvu ke Slunci, v níž se děti přiměřenou a poutavou formou seznámily s fázemi Měsíce, který putoval mezi souhvězdími. Prohlédly si Sluneční soustavu i jiné hvězdy, jiné galaxie, porovnaly vzhled, velikost a vzdálenost známých planet.

Třídy 2. ročníku zhlédly program Astronomie pro děti. Dověděly se, k čemu slouží tato věda a co znamenají pojmy astronomická jednotka, sluneční skvrna, jaký je rozdíl mezi meteorem, meteoritem, asteroidem, co je to bolid a kde tyto přírodní jevy můžeme pozorovat.

Třídy 3. ročníku absolvovaly program Voda – zázrak přírody, ve kterém si žáci porovnali poznatky o skupenství a koloběhu vody, které již mají z prvouky. Dále se dověděli, která voda je pitná a nepitná, kam teče voda ze střech domů, jak se voda čistí. Věděli jste například, že z ledové kry v Arktidě byste vodu nemohli pít, protože je slaná?

Třídy 4. a 5. ročníku viděly program Neuvěřitelný vesmír. Jaký vlastně vesmír je? Ve vesmíru je strašlivá zima a také úplná tma. Je obrovský, možná i nekonečný. Jak je veliká naše planeta Země? Jaká je rychlost světla? Co je to Slunce?

Všichni žáci se mohli v průběhu ptát na věci, které je při promítání napadaly, a dostali odpovědi od průvodce, nebo i pomocí projekce obrázku. Jediné, co nešlo ukázat, byla černá díra, na kterou se také dotazovali.

Děkujeme Spolku rodičů, který uhradil pronájem mobilního planetária pro všechny žáky 1. stupně, přípravné třídy a třídy Veverek a Berušek z MŠ.

Vedení školy


FotogalerieBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více