Základní škola a mateřská škola Barrandov

Návrat do školy – kdy a jak II.?

3. 5. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ŠD  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Mnozí z vás, rodiče i žáci,  se už nemohou dočkat návratu do škol. Jak to tedy bude?

  • od 11. května – začnou konzultace pro žáky 9. tříd, hygienická pravidla zveřejníme společně s těmi organizačními během týdne, jakmile třídní učitelé  zjistí předpokládaný počet žáků, kteří do školy dorazí.
  • od 25. května – začne výuka pro žáky 1. stupně, i zde uvedeme přesná pravidla, jakmile budeme znát počty žáků, kteří budou do školy chodit. Přítomnost dítěte bude možno nahlásit nejpozději do 25. května, skupiny dětí až do konce školního roku zůstanou neměnné. Třídní učitelé budou kontaktovat zákonné zástupce dětí.
  • družina bude v provozu od 25. května, pouze v odpoledním provozu, nikoliv ráno
  • školní jídelna bude v provozu, detaily budou  ovlivněny počtem zájemců, proto přesné informace sdělíme nejpozději 22. 5.
  • žáci 6.- 8. tříd – zatím se nepočítá s jejich přítomností ve škole, bude pokračovat výuka on-line
  • mateřská škola – znovuotevření provozu bude projednáno se zřizovatelem v týdnu od 4. do 8.5., budeme vás včas informovat

Čeká nás náročný týden. Musíme zjistit předpoklad žákovské docházky a stanovit studijní skupiny i rozvrh, prosíme tedy o vstřícnou komunikaci s třídními učiteli. Budeme organizovat návrat deváťáků, rozmisťovat dezinfekční prostředky, vyřizovat nákupy, abychom naplnili pokyny MŠMT, a doslova a do písmene leštit kliky, aby byly čisté a nezávadné. Držte nám palce, ať všechno zvládneme a s úsměvem vás přivítáme zpět!

Za celý tým naší školy zdraví

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více