Základní škola a mateřská škola Barrandov

Návrat do školy – kdy a jak II.?

3. 5. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ŠD  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Mnozí z vás, rodiče i žáci,  se už nemohou dočkat návratu do škol. Jak to tedy bude?

  • od 11. května – začnou konzultace pro žáky 9. tříd, hygienická pravidla zveřejníme společně s těmi organizačními během týdne, jakmile třídní učitelé  zjistí předpokládaný počet žáků, kteří do školy dorazí.
  • od 25. května – začne výuka pro žáky 1. stupně, i zde uvedeme přesná pravidla, jakmile budeme znát počty žáků, kteří budou do školy chodit. Přítomnost dítěte bude možno nahlásit nejpozději do 25. května, skupiny dětí až do konce školního roku zůstanou neměnné. Třídní učitelé budou kontaktovat zákonné zástupce dětí.
  • družina bude v provozu od 25. května, pouze v odpoledním provozu, nikoliv ráno
  • školní jídelna bude v provozu, detaily budou  ovlivněny počtem zájemců, proto přesné informace sdělíme nejpozději 22. 5.
  • žáci 6.- 8. tříd – zatím se nepočítá s jejich přítomností ve škole, bude pokračovat výuka on-line
  • mateřská škola – znovuotevření provozu bude projednáno se zřizovatelem v týdnu od 4. do 8.5., budeme vás včas informovat

Čeká nás náročný týden. Musíme zjistit předpoklad žákovské docházky a stanovit studijní skupiny i rozvrh, prosíme tedy o vstřícnou komunikaci s třídními učiteli. Budeme organizovat návrat deváťáků, rozmisťovat dezinfekční prostředky, vyřizovat nákupy, abychom naplnili pokyny MŠMT, a doslova a do písmene leštit kliky, aby byly čisté a nezávadné. Držte nám palce, ať všechno zvládneme a s úsměvem vás přivítáme zpět!

Za celý tým naší školy zdraví

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více