Základní škola a mateřská škola Barrandov

Nová organizace výuky od 14.10. do 30.10.

13. 10. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče,

vzhledem k okolnostem si vás dovoluji informovat o nových, přísnějších opatřeních vlády,  týkajících se mj. také výuky a docházky do školy.

Nová pravidla jsou platná do 1. 11. 2020, pak budou zveřejněna nová.

Mateřská škola, včetně předškolních tříd bude plně v provozu. (Naproti tomu přípravná třída přechází na distanční výuku).

Výuka 1. a 2. st. ZŠ je POVINNÁ a DISTANČNÍ do pátku 23.10.2020. Poté následují týdenní podzimní prázdniny, kdy výuka neprobíhá. Domácí úkoly budou primárně značeny v Bakaláři, videokonference budou probíhat v aplikaci Teams, do které mají všichni žáci přístup prostřednictvím své e-mailové adresy a přiděleného hesla. Každý učitel používá materiály vhodné pro online výuku ve svém předmětu. Organizace výuky se rámcově řídí běžným rozvrhem tříd a plně respektuje doporučení MŠMT. Zvláště mladší žáky jsme se během hodin informatiky a ostatních předmětů snažili na tento způsob výuky připravit. Všichni žáci od 5. tříd mají přiřazenu svou vlastní e-mailovou adresu a přístup do Bakalářů, které by měli umět používat.

Školní jídelna: bude v provozu  pro žáky, příp. další strávníky –  obědy budou k odběru pouze do jídlonosičů k vyzvednutí v čase 11.00h. – 12.00 h.: všichni jsou odhlášeni, pokud máte zájem, je třeba se znovu přihlásit buď prostřednictvím aplikace „jídelníček“ (pokud máte zaplaceno) nebo na mailové adrese: jidelna@zsbarr.cz

Školní družina bude zavřena do 1.11. 2020

Pokud máte potíže s vybavením ICT technikou, obraťte se prosím  na třídního učitel, který  zajistí další kroky.

Pokud zapomenete hesla: Bakalář – je nutno zadat “zapomenuté heslo”, přijde na e-mailovou adresu zadanou v Bakaláři; heslo do MS Office 365 (tedy i Teams) –  kontaktujte Mgr. Tomáše Severu severa@zsbarr.cz;

Věřím, že společným porozuměním a úsilím se nám podaří situaci, nekomfortní pro všechny,  vás rodiče, děti i učitele, zvládnout. Distanční výuka nikdy plně nenahradí  prezenční výuku. Děláme vše pro to, aby se jí přiblížila. Potřebujeme k tomu spolupráci vaši a vašich dětí.  Předem za ni děkuji.

Přeji všem pevné zdraví a hodně síly do následujících dní.

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Velikonoční vyrábění v 7.C

31. 3. 2023

Velikonoční svátky se blíží mílovými kroky a i my, zástupci 7. C a přípravné třídy Včeliček, jsme se přidali k přípravám na Velikonoční jarmark. Vyráběli jsme překvapení, která můžete vidět a koupit na našem „stánku“. Víc se rozepisovat nebudeme, přijďte na jarmark a vše uvidíte na vlastní oči. Žáci a žákyně Včeličky, 7. C a… Více

Pozvánka na 1. Barrandovský SWAP v rámci Velikonočního jarmarku

31. 3. 2023

Pozvánka na SWAP – máte doma věci, které již nepoužíváte, ale dalším by mohli udělat radost nebo posloužit? Přineste je na náš první SWAP, který se bude konat v rámci Velikonočního jarmarku v úterý, 4.4. od 15h do 17h před školou. A co to vlastně je? Jednoduše výměna zboží (oblečení, věci do domácnosti, tašky, kufry,… Více

Matematický klokan znovu potvrdil, že naše žáky matematika baví

31. 3. 2023

Matematický klokan březen Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat zábavnou matematiku,  přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh může každý zažít radost z úspěchu a my jsme se do této soutěže už poněkolikáté zapojili.… Více