Základní škola a mateřská škola Barrandov

Nová organizace výuky od 14.10. do 30.10.

13. 10. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče,

vzhledem k okolnostem si vás dovoluji informovat o nových, přísnějších opatřeních vlády,  týkajících se mj. také výuky a docházky do školy.

Nová pravidla jsou platná do 1. 11. 2020, pak budou zveřejněna nová.

Mateřská škola, včetně předškolních tříd bude plně v provozu. (Naproti tomu přípravná třída přechází na distanční výuku).

Výuka 1. a 2. st. ZŠ je POVINNÁ a DISTANČNÍ do pátku 23.10.2020. Poté následují týdenní podzimní prázdniny, kdy výuka neprobíhá. Domácí úkoly budou primárně značeny v Bakaláři, videokonference budou probíhat v aplikaci Teams, do které mají všichni žáci přístup prostřednictvím své e-mailové adresy a přiděleného hesla. Každý učitel používá materiály vhodné pro online výuku ve svém předmětu. Organizace výuky se rámcově řídí běžným rozvrhem tříd a plně respektuje doporučení MŠMT. Zvláště mladší žáky jsme se během hodin informatiky a ostatních předmětů snažili na tento způsob výuky připravit. Všichni žáci od 5. tříd mají přiřazenu svou vlastní e-mailovou adresu a přístup do Bakalářů, které by měli umět používat.

Školní jídelna: bude v provozu  pro žáky, příp. další strávníky –  obědy budou k odběru pouze do jídlonosičů k vyzvednutí v čase 11.00h. – 12.00 h.: všichni jsou odhlášeni, pokud máte zájem, je třeba se znovu přihlásit buď prostřednictvím aplikace „jídelníček“ (pokud máte zaplaceno) nebo na mailové adrese: jidelna@zsbarr.cz

Školní družina bude zavřena do 1.11. 2020

Pokud máte potíže s vybavením ICT technikou, obraťte se prosím  na třídního učitel, který  zajistí další kroky.

Pokud zapomenete hesla: Bakalář – je nutno zadat “zapomenuté heslo”, přijde na e-mailovou adresu zadanou v Bakaláři; heslo do MS Office 365 (tedy i Teams) –  kontaktujte Mgr. Tomáše Severu severa@zsbarr.cz;

Věřím, že společným porozuměním a úsilím se nám podaří situaci, nekomfortní pro všechny,  vás rodiče, děti i učitele, zvládnout. Distanční výuka nikdy plně nenahradí  prezenční výuku. Děláme vše pro to, aby se jí přiblížila. Potřebujeme k tomu spolupráci vaši a vašich dětí.  Předem za ni děkuji.

Přeji všem pevné zdraví a hodně síly do následujících dní.

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více