Základní škola a mateřská škola Barrandov

Nová organizace výuky od 14.10. do 30.10.

13. 10. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče,

vzhledem k okolnostem si vás dovoluji informovat o nových, přísnějších opatřeních vlády,  týkajících se mj. také výuky a docházky do školy.

Nová pravidla jsou platná do 1. 11. 2020, pak budou zveřejněna nová.

Mateřská škola, včetně předškolních tříd bude plně v provozu. (Naproti tomu přípravná třída přechází na distanční výuku).

Výuka 1. a 2. st. ZŠ je POVINNÁ a DISTANČNÍ do pátku 23.10.2020. Poté následují týdenní podzimní prázdniny, kdy výuka neprobíhá. Domácí úkoly budou primárně značeny v Bakaláři, videokonference budou probíhat v aplikaci Teams, do které mají všichni žáci přístup prostřednictvím své e-mailové adresy a přiděleného hesla. Každý učitel používá materiály vhodné pro online výuku ve svém předmětu. Organizace výuky se rámcově řídí běžným rozvrhem tříd a plně respektuje doporučení MŠMT. Zvláště mladší žáky jsme se během hodin informatiky a ostatních předmětů snažili na tento způsob výuky připravit. Všichni žáci od 5. tříd mají přiřazenu svou vlastní e-mailovou adresu a přístup do Bakalářů, které by měli umět používat.

Školní jídelna: bude v provozu  pro žáky, příp. další strávníky –  obědy budou k odběru pouze do jídlonosičů k vyzvednutí v čase 11.00h. – 12.00 h.: všichni jsou odhlášeni, pokud máte zájem, je třeba se znovu přihlásit buď prostřednictvím aplikace „jídelníček“ (pokud máte zaplaceno) nebo na mailové adrese: jidelna@zsbarr.cz

Školní družina bude zavřena do 1.11. 2020

Pokud máte potíže s vybavením ICT technikou, obraťte se prosím  na třídního učitel, který  zajistí další kroky.

Pokud zapomenete hesla: Bakalář – je nutno zadat “zapomenuté heslo”, přijde na e-mailovou adresu zadanou v Bakaláři; heslo do MS Office 365 (tedy i Teams) –  kontaktujte Mgr. Tomáše Severu severa@zsbarr.cz;

Věřím, že společným porozuměním a úsilím se nám podaří situaci, nekomfortní pro všechny,  vás rodiče, děti i učitele, zvládnout. Distanční výuka nikdy plně nenahradí  prezenční výuku. Děláme vše pro to, aby se jí přiblížila. Potřebujeme k tomu spolupráci vaši a vašich dětí.  Předem za ni děkuji.

Přeji všem pevné zdraví a hodně síly do následujících dní.

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyDistanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Provozní doba školní jídelny na konci školního roku

25. 6. 2021

Vzhledem k úpravě času výuky z důvodu celoškolních “Her bez hranic” bude upravena provozní doba školní jídelny. V pondělí 28. a úterý 29. 6. : 11.00 – 13.30 h. Ve středu 30. 6. : 9.30 – 12.30 h. Více

Odborně tematické setkání s rodiči v rámci akce Pasování na čtenáře

22. 6. 2021

Milí rodiče! Zítra se uskuteční pasování na čtenáře 1. A a 1 C . Jistě se na tuto událost stejně jako my velmi těšíte. V rámci této akce jsme pro Vás připravili besedu na téma čtenářské gramotnosti a její podpory u Vašich dětí. Na besedě vystoupí Mgr. Šárka Kociánová, která vystudovala na Filozofické fakultě UK… Více

8.A získala 3. místo v literární kategorii soutěže Múzy na dálku! Gratulujeme!!!

22. 6. 2021

8. A si zaslouží velkou pochvalu! Jistě si vzpomínáte na kuriózní literární dílo, které společně vytvořili žáci a žákyně 8.A. Svoje dílo, pojmenované Zašifrovaná místa, posléze poslali do soutěže Múzy na dálku, kterou zorganizovala Městská část Praha 5.  Odborná porota ocenila 8.A 3. místem v literární kategorii. Žáci současně  získali speciální ocenění veřejnosti. Moc všem… Více