Základní škola a mateřská škola Barrandov

Nová organizace výuky od 14.10. do 30.10.

13. 10. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče,

vzhledem k okolnostem si vás dovoluji informovat o nových, přísnějších opatřeních vlády,  týkajících se mj. také výuky a docházky do školy.

Nová pravidla jsou platná do 1. 11. 2020, pak budou zveřejněna nová.

Mateřská škola, včetně předškolních tříd bude plně v provozu. (Naproti tomu přípravná třída přechází na distanční výuku).

Výuka 1. a 2. st. ZŠ je POVINNÁ a DISTANČNÍ do pátku 23.10.2020. Poté následují týdenní podzimní prázdniny, kdy výuka neprobíhá. Domácí úkoly budou primárně značeny v Bakaláři, videokonference budou probíhat v aplikaci Teams, do které mají všichni žáci přístup prostřednictvím své e-mailové adresy a přiděleného hesla. Každý učitel používá materiály vhodné pro online výuku ve svém předmětu. Organizace výuky se rámcově řídí běžným rozvrhem tříd a plně respektuje doporučení MŠMT. Zvláště mladší žáky jsme se během hodin informatiky a ostatních předmětů snažili na tento způsob výuky připravit. Všichni žáci od 5. tříd mají přiřazenu svou vlastní e-mailovou adresu a přístup do Bakalářů, které by měli umět používat.

Školní jídelna: bude v provozu  pro žáky, příp. další strávníky –  obědy budou k odběru pouze do jídlonosičů k vyzvednutí v čase 11.00h. – 12.00 h.: všichni jsou odhlášeni, pokud máte zájem, je třeba se znovu přihlásit buď prostřednictvím aplikace „jídelníček“ (pokud máte zaplaceno) nebo na mailové adrese: jidelna@zsbarr.cz

Školní družina bude zavřena do 1.11. 2020

Pokud máte potíže s vybavením ICT technikou, obraťte se prosím  na třídního učitel, který  zajistí další kroky.

Pokud zapomenete hesla: Bakalář – je nutno zadat „zapomenuté heslo“, přijde na e-mailovou adresu zadanou v Bakaláři; heslo do MS Office 365 (tedy i Teams) –  kontaktujte Mgr. Tomáše Severu severa@zsbarr.cz;

Věřím, že společným porozuměním a úsilím se nám podaří situaci, nekomfortní pro všechny,  vás rodiče, děti i učitele, zvládnout. Distanční výuka nikdy plně nenahradí  prezenční výuku. Děláme vše pro to, aby se jí přiblížila. Potřebujeme k tomu spolupráci vaši a vašich dětí.  Předem za ni děkuji.

Přeji všem pevné zdraví a hodně síly do následujících dní.

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyCovid 19

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Další krok k normálu – od 30.11. se vrací většina tříd do školy

24. 11. 2020

Vážení rodiče a milé děti, prvňáčci a druháčci už si užívají skoro normální vyučování. Ostatní to čeká od pondělí 30. 11. 2020, ale ne všechny. Je to trochu složitější. Nesmíme prolínat jednotlivé třídy, takže musíme trošku změnit systém i organizaci, nicméně rozvrh zůstává stejný. Zároveň některé třídy 2. stupně zůstanou doma na distanční výuce a… Více

Škola žije aneb co se děje, když je ve škole zavřeno….

18. 11. 2020

Dnes jsme s velkou radostí přivítali naše prvňáčky a druháky, kteří do školy opět vnesli kousek života. Na chodbách již není takové ticho, zvonek se opět vesele rozezvonil, ale přesto tu stále, naši milí žáci, chybíte. Zajímá vás, co se ve škole děje, i když tu nejste? Vydejte se s námi na malou virtuální prohlídku.… Více

Prvňáčci a druháčci mohou zpět do školy – těšíme se na vás!

12. 11. 2020

Vážení rodiče, milé děti, těšíme se, že ve středu se s vámi opět setkáme! Máme povinnost udržet neměnnost třídních skupin v dopolední výuce i odpolední družině a omezit jejich setkávání. Proto jsme museli přistoupit k  některým organizačním změnám. Doufám, že pro ně budete mít pochopení. Třídy se sejdou se svou třídní učitelkou před vchodem školy… Více