Základní škola a mateřská škola Barrandov

Obědy do škol 2018

25. 8. 2016  |  Školní aktuality

Vážení zákonní zástupci,

i v roce 2018 je možné čerpat dotaci na obědy dětem a žákům naší mateřské a základní školy.

Rada MČ Praha 5 schválila dne 13. 7. 2016 usnesením č. 27/950/2016 novelizaci „Pravidel pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí“ v rámci projektu „Obědy do škol“ (dále jen Pravidla).

Na stránkách MČ Praha 5 jsou materiály již zveřejněny: www.praha5.cz; Odbory a oddělení; Odbor školství, Pravidla pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí.

Nové žádosti do 30. 9. 2017 podávají žadatelé na neinvestiční příspěvek na kalendářní rok 2018.

Pravidla ZDE.

Žádost ZDE.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více