Základní škola a mateřská škola Barrandov

Otevření dětského dopravního hřiště

10. 9. 2018  |  Školní aktuality

V pátek 7. září se konalo slavnostní otevření rekonstruovaného dopravního hřiště pro Základní a Mateřskou školu Barrandov.

Starosta Městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter, místostarosta pro oblast školství Mgr. Vít Šolle, radní Městské části Praha 5 Bc. Martin Damašek a ředitelka školy Mgr. Jana Fričová přestřihnutím pásky slavnostně zahájili provoz.

Rekonstrukce dopravního hřiště byla realizována za účelem docílení lepších a kvalitnějších podmínek výuky dopravní výchovy základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 5 v dopoledních hodinách, ale i široké veřejnosti, která má možnost ve stanoveném čase (všední dny od 15 do 18 hodin) hřiště navštěvovat.

Při dopravní výchově se žáci setkávají s větším množstvím možných situací, které mohou nastat v reálném provozu. Pod dohledem a patronátem společnosti BESIP a Městské policie se mohou všichni lépe na mimořádné situace připravit.

Rekonstrukcí došlo ke zvětšení plochy vlastního hřiště a k osazení většího množství dopravních značek, včetně světelné křižovatky a železničního přejezdu. Byly realizovány odpočinkové zóny pro děti, včetně pitka a kontejnerů pro uložení vlastního vybavení hřiště.

Rekonstrukce byla realizována firmou Deco Group s.r.o. a práce byly zahájeny 6.11.2017. Celá stavba byla zhotovitelem předána bez vad a nedodělků dne 18.7.2018 a celkové investiční náklady činily 6.181.961,66 Kč včetně DPH.

Jménem vedení školy i všech základních škol v Praze 5 chci poděkovat zřizovateli – Městské části Prahy 5 – za neinvestiční příspěvek na vybavení učebny dopravní výchovy a za zdařilou rekonstrukci dopravního hřiště. Bude sloužit nejen žákům pro výuku, ale i veřejnosti.

Všechny zájemce zveme na dopravní hřiště, ale zároveň všechny návštěvníky žádáme, aby dodržovali pravidla daná provozním řádem. Provozní řád dětského dopravního hřiště ZDE.

Šťastnou a bezpečnou jízdu!

Mgr. Jana FričováBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více