Základní škola a mateřská škola Barrandov

Otevření dětského dopravního hřiště

10. 9. 2018  |  Školní aktuality

V pátek 7. září se konalo slavnostní otevření rekonstruovaného dopravního hřiště pro Základní a Mateřskou školu Barrandov.

Starosta Městské části Praha 5 Ing. Pavel Richter, místostarosta pro oblast školství Mgr. Vít Šolle, radní Městské části Praha 5 Bc. Martin Damašek a ředitelka školy Mgr. Jana Fričová přestřihnutím pásky slavnostně zahájili provoz.

Rekonstrukce dopravního hřiště byla realizována za účelem docílení lepších a kvalitnějších podmínek výuky dopravní výchovy základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 5 v dopoledních hodinách, ale i široké veřejnosti, která má možnost ve stanoveném čase (všední dny od 15 do 18 hodin) hřiště navštěvovat.

Při dopravní výchově se žáci setkávají s větším množstvím možných situací, které mohou nastat v reálném provozu. Pod dohledem a patronátem společnosti BESIP a Městské policie se mohou všichni lépe na mimořádné situace připravit.

Rekonstrukcí došlo ke zvětšení plochy vlastního hřiště a k osazení většího množství dopravních značek, včetně světelné křižovatky a železničního přejezdu. Byly realizovány odpočinkové zóny pro děti, včetně pitka a kontejnerů pro uložení vlastního vybavení hřiště.

Rekonstrukce byla realizována firmou Deco Group s.r.o. a práce byly zahájeny 6.11.2017. Celá stavba byla zhotovitelem předána bez vad a nedodělků dne 18.7.2018 a celkové investiční náklady činily 6.181.961,66 Kč včetně DPH.

Jménem vedení školy i všech základních škol v Praze 5 chci poděkovat zřizovateli – Městské části Prahy 5 – za neinvestiční příspěvek na vybavení učebny dopravní výchovy a za zdařilou rekonstrukci dopravního hřiště. Bude sloužit nejen žákům pro výuku, ale i veřejnosti.

Všechny zájemce zveme na dopravní hřiště, ale zároveň všechny návštěvníky žádáme, aby dodržovali pravidla daná provozním řádem. Provozní řád dětského dopravního hřiště ZDE.

Šťastnou a bezpečnou jízdu!

Mgr. Jana FričováBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Velikonoční vyrábění v 7.C

31. 3. 2023

Velikonoční svátky se blíží mílovými kroky a i my, zástupci 7. C a přípravné třídy Včeliček, jsme se přidali k přípravám na Velikonoční jarmark. Vyráběli jsme překvapení, která můžete vidět a koupit na našem „stánku“. Víc se rozepisovat nebudeme, přijďte na jarmark a vše uvidíte na vlastní oči. Žáci a žákyně Včeličky, 7. C a… Více

Pozvánka na 1. Barrandovský SWAP v rámci Velikonočního jarmarku

31. 3. 2023

Pozvánka na SWAP – máte doma věci, které již nepoužíváte, ale dalším by mohli udělat radost nebo posloužit? Přineste je na náš první SWAP, který se bude konat v rámci Velikonočního jarmarku v úterý, 4.4. od 15h do 17h před školou. A co to vlastně je? Jednoduše výměna zboží (oblečení, věci do domácnosti, tašky, kufry,… Více

Matematický klokan znovu potvrdil, že naše žáky matematika baví

31. 3. 2023

Matematický klokan březen Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat zábavnou matematiku,  přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh může každý zažít radost z úspěchu a my jsme se do této soutěže už poněkolikáté zapojili.… Více