Základní škola a mateřská škola Barrandov

Otevření nových kroužku ANJ

28. 1. 2014  |  Školní aktuality

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k velkému zájmu o konverzaci v anglickém jazyce s rodilým mluvčím pro 1. a 2. ročník sdělujeme, že kroužek ve čtvrtek od 14 hodin je již naplněný a bude zahájen od 3. února, dále nabízíme volný termín ve středu od 14 hodin. Na platby přes účet uvádějte příjmení, třídu a kroužek ANJ (viz informace v rubrice Kroužky). Zaplaťte nejpozději do 7. února 2014.

Kroužek ve středu od 14 hodin pro 6. a 7. ročník otevřen nebude, protože se přihlásili pouze dva zájemci.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více