Základní škola a mateřská škola Barrandov

Otevřený dopis ředitelky školy

25. 3. 2020  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Milí rodiče,

ačkoliv to vypadá, že jste nekonečně dlouhou dobu nevyslovili větu „Tak co bylo ve škole?“, je to teprve 14 dnů. Možná chvílemi přemýšlíte i nad pravdivostí výroku „všude dobře, doma nejlíp“… Vím, že pro všechny z vás je stávající situace složitá, pro některé nervy drásající, pro jiné neúnosná, vyčerpávající.  Je špatně snesitelná také kvůli časové neohraničenosti.

Vím, že bojujete s Bakalářem, někteří s Fredem, jiní s Umimeto.org a domácí výukou obecně. Vím, že se snažíte vyjít vstříc požadavkům učitelů v zájmu svých dětí. Naši učitelé se snaží naopak vyjít vstříc vám a požadavkům doby v zájmu vašich dětí.

Obracím se na vás s prosbou o spolupráci. Společně a se vzájemnou tolerancí to totiž zvládneme.

V našem školství se velmi málo pracovalo s on-line materiály. Důvodů bylo mnoho, od špatného vybavení škol, domácností až po nechuť k novinkám z různých stran. Tato situace si však použití vzdělávacích portálů vyžaduje.

Je třeba se zaměřit na takové systémy, které nabízejí alespoň trochu zajímavé materiály a interaktivitu, evidují odevzdané práce. Zároveň je třeba, aby zadání byla přehledně vždy na stejném místě kvůli žákům a vedení školy mělo přehled o kvalitě zasílaných úkolů. Jen tak může reagovat na podněty rodičů, potřeby dětí i učitelů.

V uplynulých dvou týdnech jsme proškolili všechny učitele v používání modulů Komens a Domácí úkoly aplikace Bakalář. Zajistili jsme školní multilicenci a proškolení učitelů v používání portálu Fred. S portálem Umimeto.org byli učitelé seznámeni již na podzim.

Vytvořili jsme návody na používání jak pro učitele, tak pro žákyrodiče, portál Fred vytvořil návody své. Třídní učitelé distribuovali přístupové kódy. Všichni učitelé obdrželi včera jednotnou strukturu pro zadávání úkolů a pokyny týkající se objemu práce a její náročnosti. Dle pokynů MŠMT požadujeme minimální výstupy.

My i vy máme za sebou obrovský kus práce. A další dlouhá cesta nás ještě čeká. Proto Bakalář, Fred, Umimeto. Chceme, aby se děti naučily pracovat co nejvíce samostatně. Žáci 1. stupně rozhodně potřebují pomoc dospělých, radu potřebují i ti starší. Přesto věřím, že se všichni naučí postupně, přes počáteční neúspěchy i selhání techniky, pracovat on-line a že tento způsob práce zúročíme v budoucnu: když někdo onemocní, odjede na delší dobu nebo bude mít jiný důvod k nepřítomnosti. Zúročíme to v modernějším zadávání práce a atraktivnějších domácích úkolech.

Nyní je práce evidována na webu školy v informacích pro jednotlivé třídy. Tak tomu bude i nadále, zároveň však zadáváme domácí úkoly do Bakaláře a nacvičujeme jejich odevzdávání v odpovídajícím modulu. Není to snadné. Proto tolerujeme, když žáci napíší, že to nešlo a pošlou úkol mailem nebo přes Komens. Nevadí, když se domluvíte s (třídním) učitelem, zvláště na 1. stupni, že vám úkol pošle elektronickou poštou. Chápeme, že se to učíte, my se také učíme. Otázkou však zůstává, jak dlouho bude uzavření škol trvat. Určitě máme před sebou ještě více než jeden měsíc.

S potížemi na Bakaláři vám poradí paní zástupkyně Ing. Dana Janů a s Fredem paní zástupkyně Mgr. Jana Havlová. Telefony i mailové adresy naleznete v kontaktech.

Jistě se ptáte na hodnocení práce dětí. Hodnotíme pozitivně především to, že se zapojí. Hodnocení práce z domu bude slovní, dokud MŠMT nerozhodne jinak.

Ptáte se na plnění úkolů z tzv. výchov. Kromě „občanských“ výchov – tedy výchova ke zdraví a výchova k občanství jsou tato zadání spíše inspirací, jak se zabavit během trvání nouzového opatření.

Ptáte se také na školy v přírodě. Proběhnou  dle situace: otevřou-li se školy týden před stanoveným konáním (týká se dubnového termínu) nebo 2 týdny (týká se květnového termínu) pro Hrachov, školy v přírodě se budou konat v řádném termínu. Je to však málo pravděpodobné, druhá záloha se tedy nyní neplatí. V případě neuskutečnění, škola v přírodě proběhne v náhradním termínu od 21. – 25. 9. a druhá záloha bude splatná až do 5. 9. 2020.  Červnový turnus v Hrachově je v řešení, třídní učitelé vám sdělí podrobnosti později.  Škola v přírodě ve Stráži n. Nežárkou byla zrušena, vrácení zálohy je přislíbeno.

Ptáte se na úplaty za družinu a MŠ. Čekáme na informace z MŠMT. Zatím prosím vyčkejte s platbami, budeme vás informovat.

Milí rodiče, zastavme se, nadechněme se a popřemýšlejme nad tím, co je nyní důležité: být zdraví, zvládnout výchovu svých dětí tak, abychom je vedli k zodpovědnosti za jejich chování i povinnosti. Využijte této situace k tomu, aby děti dělaly svou školní práci s minimální účastí z vaší strany, aby vám pomáhaly v domácnosti s povinnostmi odpovídajícími svému věku a umožnily vám plnit vaše pracovní i další závazky. Velmi se vám uleví a prospěje to všem.

Přeji vám pevné zdraví i nervy, dostatek odpočinku i dobrých mezilidských vztahů.

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školy

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více