Základní škola a mateřská škola Barrandov

Pozor, pozor, rozjíždí se odpolední on-line družina a jídelna je stále k dispozici!

3. 11. 2020  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení  rodiče a milí žáci,

od tohoto týdne je možno se účastnit odpoledních on-line aktivit školní družiny. Všichni žáci, kteří docházeli do školní družiny, mají v kalendáři v aplikaci Teams pozvánky na nejrůznější výtvarné, výzkumnické a jiné aktivity. Pokud by se chtěli připojit někteří NE-družináři, stačí požádat na adrese: stellova@zsbarr.cz. Máte-li chuť, připojte se tedy denně v čase 13.30 – 14.30 hod.

Školní jídelna je stále v provozu. Jídlo je možno vyzvednou do jídlonosičů kdykoli v čase 11.30 – 14.00 hod. . Týká se také rodičů, kteří nemají čas (a sílu) denně vařit. Mohou si objednat obědy jako cizí strávníci na adrese jidelna@zsbarr.cz.

Tento týden přibyly na stránkách jednotlivých tříd rozvrhy videokonferencí. Všem jsou zasílány pozvánky jednotlivými učiteli, nicméně pro přehlednost je uvádíme také na tomto místě.

Nezapomínejte, že distanční výuka je povinná. V příštím týdnu proběhnou on-line rodičovské schůzky v aplikaci Teams v úterý 10. 11. 2020 od 17h. Pozvánky budou zaslány všem rodičům do e-mailových schránek. Učitelé jsou připraveni zodpovědět Vaše dotazy a konzultovat s Vámi vzdělávací problematiku vašich ratolestí.

Všem přeji pevné zdraví a hodně sil v době distanční.

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více