Základní škola a mateřská škola Barrandov

Řádné volby do školské rady 2017 – 2020

20. 9. 2017  |  Školní aktuality

Volby do školské rady pro roky 2017 – 2020

Vloženo 20.9.2017

Výsledky volby do školské rady

Za zástupce nezletilých žáků školy byli zvoleni Martin Mašát a Bc. Lenka Dolejšová.

Za zástupce pedagogů byla zvolena Mgr. Jana Urbancová.

Schůzka školské rady je svolána na 10.10.2017 v 17 hodin v ředitelně školy.

Vloženo 24.7.2017

Návrh kandidátů pro volby do školské rady

Zákonný zástupce za nezletilé žáky školy (voleni 2 zástupci):

1. Mgr. Gabriela Bašusová, Lamačova 655/12, Praha 5

2. Martin Mašát, Do Klukovic 1165, Praha 5

3. Bc. Lenka Dolejšová, Lohniského 847/19, Praha 5

Zástupce za pedagogy školy (volen 1 zástupce):

1. Mgr. Jana Urbancová, Kopanská 40, Praha 5

2. Bc. Marcela Sekyrová, Hlubočepská 1112, Praha 5

Vloženo 9. 6. 2017

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného Městskou částí Prahy 5 dne 21. 2. 2013 vyhlašuji řádné volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615.

Přihlášky
Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič (zákonný zástupce nezletilých žáků, pedagogický pracovník). Kandidát může navrhnout i sám sebe (kromě ředitele školy). Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. (Lze použít tiskopis uvedený v příloze. Pokud bude zaslán e-mailem návrh na stanoveném formuláři, musí následně doručit škole formulář podepsaný, nebo odeslat e-mailem naskenovaný formulář s podpisem kandidáta i navrhovatele.). Návrh voleného kandidáta – zákonného zástupce nezletilých žáků ZDE.

Zákonní zástupci nezletilých žáků
Mají možnost podat návrh kandidáta z řad zákonných zástupců do 30. 6. 2017. Lze zaslat přihlášku na e-mail reditel@zsbarr.cz, poštou na adresu školy nebo osobně předat v sekretariátu školy.
Pedagogičtí pracovníci
Mají možnost podat návrh kandidáta z řad pedagogických zaměstnanců do 30. 6. 2017. Lze zaslat přihlášku na e-mail reditel@zsbarr.cz, poštou na adresu školy nebo osobně předat v sekretariátu školy

Zveřejnění kandidátů
proběhne nejpozději do 30. července 2017 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na vstupních dveřích do školy.

Volby
Volby z řad zákonných zástupců proběhnou na třídní schůzce 5. 9. 2017 od 17:30 do 18:30 hodin, kde budou připraveny volební lístky. Zvoleni budou dva zástupci zákonných zástupců.
Volby z řad pedagogických zástupců proběhnou 30. 8. 20147 v 9 hodin, kde budou připraveny volební lístky. Zvoleni bude jeden zástupce pedagogických zaměstnanců.

Výsledky voleb
Výsledky voleb budou zveřejněny do 30. září 2017 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na vstupních dveřích do budovy školy.

Mgr. Jana Fričová
ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více