Základní škola a mateřská škola Barrandov

Řádné volby do školské rady 2018 – 2021 za pedagogické pracovníky

7. 6. 2018  |  Školní aktuality

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného Městskou částí Prahy 5 dne 21. 2. 2013 vyhlašuji řádné volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615.
Přihlášky
Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič (pedagogický pracovník). Kandidát může navrhnout i sám sebe (kromě ředitele školy). Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

Pedagogičtí pracovníci
Mají možnost podat návrh kandidáta z řad pedagogických zaměstnanců do 30. 6. 2018. Lze zaslat přihlášku na e-mail reditel@zsbarr.cz, poštou na adresu školy, nebo osobně předat v sekretariátu školy
Zveřejnění kandidátů
proběhne nejpozději do 30. července 2018 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na vstupních dveřích do školy.

Volby
Volby z řad pedagogických zástupců proběhnou 29. 8. 2018 v 9 hodin, kde budou připraveny volební lístky. Zvoleni bude jeden zástupce pedagogických zaměstnanců.
Výsledky voleb
Výsledky voleb budou zveřejněny do 30. září 2018 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na nástěnce ve vestibulu budovy školy.

Mgr. Jana Fričová
ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Velikonoční vyrábění v 7.C

31. 3. 2023

Velikonoční svátky se blíží mílovými kroky a i my, zástupci 7. C a přípravné třídy Včeliček, jsme se přidali k přípravám na Velikonoční jarmark. Vyráběli jsme překvapení, která můžete vidět a koupit na našem „stánku“. Víc se rozepisovat nebudeme, přijďte na jarmark a vše uvidíte na vlastní oči. Žáci a žákyně Včeličky, 7. C a… Více

Pozvánka na 1. Barrandovský SWAP v rámci Velikonočního jarmarku

31. 3. 2023

Pozvánka na SWAP – máte doma věci, které již nepoužíváte, ale dalším by mohli udělat radost nebo posloužit? Přineste je na náš první SWAP, který se bude konat v rámci Velikonočního jarmarku v úterý, 4.4. od 15h do 17h před školou. A co to vlastně je? Jednoduše výměna zboží (oblečení, věci do domácnosti, tašky, kufry,… Více

Matematický klokan znovu potvrdil, že naše žáky matematika baví

31. 3. 2023

Matematický klokan březen Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat zábavnou matematiku,  přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh může každý zažít radost z úspěchu a my jsme se do této soutěže už poněkolikáté zapojili.… Více