Základní škola a mateřská škola Barrandov

Rekonstrukce sportovního areálu

21. 4. 2015  |  Školní aktuality

Vážení rodiče,

rekonstrukce sportovního areálu probíhá podle projektu s menším časovým posunem. Termín dokončení stavby bude pravděpodobně v září 2015. Děkujeme Vám za trpělivost i za to, že respektujete zákaz vstupu na staveniště.

Je mi líto, že ještě nemůžeme používat zahradu MŠ v areálu základní školy. Od září 2014 však stále urguji příslušný odbor městské části, aby dodavatele přiměl k úpravě povrchu zahrady, aby odpovídal normám k zajištění bezpečnosti dětí. Poslední kontrola proběhla 2. dubna 2015, kdy bylo konstatováno, že zhotovitel (firma Swietelski) nesplnil požadavky – vhodná zemina na doplnění nerovností terénu, upěchování zeminy a zasetá nová tráva. Zahrada nesplňuje požadavky na bezpečnost dětí, a tak nemohu povolit, aby děti mohly využívat zahradu v odpoledních hodinách.

Věřte, že škola podniká vše, co může v mezích svých kompetencí.

Mgr. Jana Fričová

ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více