Základní škola a mateřská škola Barrandov

Školní družina – dotazníkové šetření, interní kroužky

12. 12. 2022  |  Aktuality ŠD  |  Školní aktuality

Vážení rodiče,

na začátku listopadu jsme změnili možnost vyzvedávání dětí tak, aby čas strávený ve školní družině byl časem skutečného zájmového vzdělávání (dle §111 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) a nikoliv časem čekání na chvíli odchodu ze školní budovy. Čas strávený českými dětmi ve vzdělávacím zařízení je jeden z nejkratších v Evropě a vzdělávací povinnosti tak často zůstávají na bedrech pracujících rodičů. Naše školní družina chce tedy naplňováním výše zmíněného zákona poskytnout co nejkvalitnější náplň a zároveň najít kompromis mezi zákonem danou náplní a praktickými potřebami rodin. Intervaly 30 minut, ve kterých jsou děti předávány rodičům by měly zajistit větší soustředění na odpolední činnosti ze strany paní vychovatelek i ze strany dětí.  Na toto opatření bude od ledna navazovat možnost zájmových činností v čase 16.00 – 17.00 h.

Od středy 4. ledna otevíráme první dva:

Středa 15.45 – 16.30 hodin kroužek rytmické gymnastiky (hudebně pohybová výchova s gymnastickým zaměřením) – vede pan vychovatel Petr Kimla

Čtvrtek 16 – 17 hodin hudební kroužek (zpěv, rytmizace aj.)  – vede paní vychovatelka Doušová

Tyto kroužky probíhají v rámci činnosti školní družiny a jsou tedy bezplatné.

Děkuji všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do dotazníkového šetření,  jehož výsledky a srovnání relevantních odpovědí rodičů a paní vychovatelek naleznete v souborech níže. Každá změna vyžaduje určité úsilí i pochopení problémů té druhé strany. Celkově lze konstatovat, že většina rodičů nemá s 30-minutovými intervaly vyzvedávání zásadní problém a chápe naši snahu o zkvalitnění služeb, na kterém budeme i nadále poctivě pracovat.

Výsledky šetření 11_22 rodiče

Srovnání vybraných odpovědí_ vychovatelky_rodiče.docx

 

Věřím, že časem všichni oceníte naši snahu o soustavné zlepšování péče o vaše děti.

 

Mgr. Veronika Urban Volfová

Ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více