Základní škola a mateřská škola Barrandov

Školní družina – dotazníkové šetření, interní kroužky

12. 12. 2022  |  Aktuality ŠD  |  Školní aktuality

Vážení rodiče,

na začátku listopadu jsme změnili možnost vyzvedávání dětí tak, aby čas strávený ve školní družině byl časem skutečného zájmového vzdělávání (dle §111 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) a nikoliv časem čekání na chvíli odchodu ze školní budovy. Čas strávený českými dětmi ve vzdělávacím zařízení je jeden z nejkratších v Evropě a vzdělávací povinnosti tak často zůstávají na bedrech pracujících rodičů. Naše školní družina chce tedy naplňováním výše zmíněného zákona poskytnout co nejkvalitnější náplň a zároveň najít kompromis mezi zákonem danou náplní a praktickými potřebami rodin. Intervaly 30 minut, ve kterých jsou děti předávány rodičům by měly zajistit větší soustředění na odpolední činnosti ze strany paní vychovatelek i ze strany dětí.  Na toto opatření bude od ledna navazovat možnost zájmových činností v čase 16.00 – 17.00 h.

Od středy 4. ledna otevíráme první dva:

Středa 15.45 – 16.30 hodin kroužek rytmické gymnastiky (hudebně pohybová výchova s gymnastickým zaměřením) – vede pan vychovatel Petr Kimla

Čtvrtek 16 – 17 hodin hudební kroužek (zpěv, rytmizace aj.)  – vede paní vychovatelka Doušová

Tyto kroužky probíhají v rámci činnosti školní družiny a jsou tedy bezplatné.

Děkuji všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do dotazníkového šetření,  jehož výsledky a srovnání relevantních odpovědí rodičů a paní vychovatelek naleznete v souborech níže. Každá změna vyžaduje určité úsilí i pochopení problémů té druhé strany. Celkově lze konstatovat, že většina rodičů nemá s 30-minutovými intervaly vyzvedávání zásadní problém a chápe naši snahu o zkvalitnění služeb, na kterém budeme i nadále poctivě pracovat.

Výsledky šetření 11_22 rodiče

Srovnání vybraných odpovědí_ vychovatelky_rodiče.docx

 

Věřím, že časem všichni oceníte naši snahu o soustavné zlepšování péče o vaše děti.

 

Mgr. Veronika Urban Volfová

Ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z5 

30. 1. 2023

Dne 25. ledna naše škola už poněkolikáté přivítala soutěžící z řad žáků Prahy 5 a Prahy 13 v obvodním kole Matematické olympiády. Do obvodního kola postupují úspěšní řešitelé z kola školního. Tentokrát se jich sešlo celkem 106. I naše škola měla v této soutěži své zástupce. V obvodním kole žáci řeší 3 úlohy. Na jejich vyřešení mají 90 minut. Úspěšným… Více

Projektový den s Chaplinem

27. 1. 2023

Není pátek jako pátek! Dnešní den je na naší škole, která hrdě nese jméno Charlieho Chaplina, velkým svátkem. Slavíme a tvoříme na počest tohoto významného člověka, který byl a stále je nevyčerpatelnou inspirací pro malé i velké. Procházíte-li se po chodbách naší školy, za každými dveřmi se odehrává jiný malý příběh. Je vzrušující snažit se… Více

Havárie vody

26. 1. 2023

Vážení rodiče, během včerejšího večera došlo k velké havárii vody na Barrandově. Chaplinovo náměstí i Renoirova ulice jsou na seznamu ulic s uzávěrou vody. Voda v obou budovách teče. Po konzultaci s Pražskými vodovody a kanalizacemi necháváme školu i školku v běžném provozu. V průběhu oprav může dojít k rozšíření uzávěry vodovodu. V takovém případě… Více